Tươi sáng "bức tranh" giảm nghèo - Kỳ 1: "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"

Thứ Ba, 03/11/2020, 11:37 (GMT+7)

BHG - Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế, giúp người dân vươn lên thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh chung tay thực hiện để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Phàn Sào Chấn, thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) phát triển chăn nuôi hàng hóa, vươn lên thoát nghèo.
Ông Phàn Sào Chấn, thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) phát triển chăn nuôi hàng hóa, vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững; BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29.7.2016 về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, trong đó cụ thể hóa các nội dung giảm nghèo, giúp người nghèo tiếp cận đa chiều các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh, thông tin. HĐND - UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4%/năm, các huyện nghèo, xã nghèo giảm 6%/năm, hạn chế tái nghèo.

Ngôi nhà của anh Phàn Văn Chim, thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) được xây dựng từ chương trình hỗ trợ làm nhà ở của tỉnh.
Ngôi nhà của anh Phàn Văn Chim, thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) được xây dựng từ chương trình hỗ trợ làm nhà ở của tỉnh.

Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được thành lập từ tỉnh đến cơ sở do Chủ tịch UBND các cấp làm Trưởng ban, lãnh, chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt về công tác giảm nghèo. Trên cơ sở nhiệm vụ, nguồn lực được phân bổ, các ngành thành viên BCĐ chủ động tham mưu giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các chính sách, dự án giảm nghèo theo từng lĩnh vực cụ thể. Các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo và triển khai thực hiện chi tiết đến từng lĩnh vực, từng xã, thôn, bản và hộ nghèo; giao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ nghèo; tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo tiếp cận các chính sách ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản để thoát nghèo bền vững.

Huyện nghèo Quản Bạ bắt tay vào thực hiện công tác giảm nghèo với tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 61,17%; đời sống vật chất, tinh thần của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trưởng phòng Lao động - TBXH Quản Bạ, Lê Thị Thủy, cho biết: Trên cơ sở các nguồn lực và phân công nhiệm vụ của huyện, các ngành, địa phương căn cứ vào đặc trưng, những thiếu hụt và nguyện vọng của từng hộ nghèo để có phương án trợ giúp; phân công các cơ quan, ban, ngành, cán bộ, đảng viên phụ trách theo địa chỉ cụ thể. Huyện chú trọng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định để nâng cao thu nhập; gắn chương trình giảm nghèo với xây dựng Nông thôn mới; lồng ghép các nguồn lực xây dựng mô hình phát triển kinh tế theo hình thức đầu tư có thu hồi, từ đó khơi gợi ý chí, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân. Từ cách làm cụ thể, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 33,52% (bình quân giảm 6%/năm trở lên).

Cùng với các địa phương trong tỉnh, Vị Xuyên triển khai mạnh mẽ các giải pháp giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên, Đỗ Anh Tuấn, nhấn mạnh: Công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ. Hàng năm, trên cơ sở danh sách hộ nghèo, các địa phương rà soát, xác định nguyên nhân và nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ để xây dựng phương án, kế hoạch, chương trình, lồng nghép các nguồn lực, phân công từng cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, đảm bảo các hộ đạt được tiêu chí thu nhập và tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản để thoát nghèo bền vững. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 19,36%, bình quân mỗi năm giảm 3,54% hộ nghèo.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 được các cấp, ngành triển khai hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón, khẳng định: “Hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đều ra lời kêu gọi “Chung tay vì người nghèo”, triển khai Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn xã hội. Giai đoạn 2016 – 2019, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã thu được gần 14 tỷ đồng; số kinh phí này được sử dụng hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nhèo, hỗ trợ người dân bị thiên tai, hỏa hoạn, thăm hỏi, động viên người nghèo. Các tổ chức chính trị - xã hội cũng vào cuộc quyết liệt, triển khai các mô hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với hoạt động công tác hội, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị, cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ người dân bằng nhiều hình thức với tổng số tiền trị giá 495 tỷ đồng...

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, BTV Tỉnh ủy đã phát động chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức rất lớn của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân nhà hảo tâm, cán bộ và nhân dân trên mọi miền cả nước, kết thúc giai đoạn 1, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện và hoàn thành 3.336 nhà, vượt mục tiêu đề ra 1.336 nhà;  trong đó, có 214 hộ người có công, 475 hộ CCB nghèo, 2.647 hộ nghèo. Tổng kinh phí huy động xã hội hóa trên 200 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung tay của toàn xã hội và nỗ lực vươn lên của hộ nghèo, gian đoạn 2016 – 2020 có hàng chục nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên. “Bức tranh” giảm nghèo có thêm nhiều gam màu tươi sáng.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN

Kỳ 2: “Quả ngọt” giảm nghèo
.