Người dân được hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0% để cải tạo vườn tạp

Thứ Sáu, 05/03/2021, 09:11 (GMT+7)

BHG - Hộ nghèo, cận nghèo có lao động, có nhu cầu vay vốn cải tạo vườn tạp được vay vốn với lãi suất 0%, mức vay từ 10-30 triệu đồng/hộ, thời gian vay tối đa 30 tháng.

Người dân xã Lạc Nông (Bắc Mê) phát dọn vườn, đồi tạp để trồng cây có giá trị kinh tế.                                             Ảnh: VĂN QUÂN
Người dân xã Lạc Nông (Bắc Mê) phát dọn vườn, đồi tạp để trồng cây có giá trị kinh tế. Ảnh: VĂN QUÂN

Nhằm tiếp sức cho người dân thực hiện cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh; tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam Sành giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, hộ nghèo, cận nghèo có lao động, có nhu cầu vay vốn cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ được vay vốn với lãi suất 0%; mức vay tối thiểu 10 triệu đồng, tối đa 30 triệu đồng/hộ; thời gian vay tối đa 30 tháng kể từ ngày giải ngân. Điều kiện để được vay vốn phải đáp ứng được các tiêu chí: Có sơ đồ cải tạo vườn tạp của hộ gia đình được thôn, xã xác nhận; có ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật thống tưới; sản phẩm hàng hóa từ vườn hộ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nội dung cải tạo vườn bao gồm: Cải tạo đất vườn tạp (riêng đối với 4 huyện vùng cao phía Bắc đổ đất tạo mặt bằng có độ dày tối thiếu đạt 60 cm trở lên) để trồng các loại cây, con ngắn ngày như rau, củ, quả, nấm, cây dược liệu; phát triển chăn nuôi lợn, dê, gia cầm, thủy sản; hỗ trợ cây, con giống, khoa học, kỹ thuật, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; có liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp trong bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm.

Hộ gia đình chị Phan Thị Thu, thôn Nà Pâu, xã Lạc Nông thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ. Ảnh: VĂN QUÂN
Hộ gia đình chị Phan Thị Thu, thôn Nà Pâu, xã Lạc Nông thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ. Ảnh: VĂN QUÂN

Về quy mô, đối với các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê và thà#nh phố Hà Giang diện tích vườn hộ tối thiểu từ 300 m2 trở lên; các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần diện tích vườn hộ tối thiểu từ 200 m2 trở lên; các huyện vùng núi phía Bắc: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc diện tích vườn hộ tối thiểu từ 100 m2 trở lên.

Hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn gửi đơn đăng ký về UBND xã; UBND xã xác nhận đơn, lập danh sách gửi Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; các cơ quan chức năng phối hợp thẩm định điều kiện vay vốn của người dân. Kinh phí hỗ trợ cho vay thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp được bố trí từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Ngoài ra, các huyện, thành phố huy động sự tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân; kinh phí lồng ghép các chương trình, dự án được phân cấp cho các huyện, thành phố năm 2021.

BTV

 

.