Muôn trái tim hướng về Ngày hội lớn

Thứ Sáu, 07/05/2021, 10:06 (GMT+7)

BHG - Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Hội đồng Bầu cử (HĐBC) Quốc gia ấn định vào ngày Chủ nhật 23.5.2021. Đây sẽ là ngày hội lớn của cử tri và nhân dân cả nước, là sự kiện chính trị quan trọng để lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú nhất, hội tụ đủ những điều kiện, tiêu chuẩn đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của cử tri và nhân dân; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân từ Trung ương đến cơ sở.

Đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang được trang hoàng đón chờ ngày bầu cử.   Ảnh: HOÀNG NGỌC
Đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang được trang hoàng đón chờ ngày bầu cử. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Bầu cử lần này sẽ tiến hành đồng thời việc lựa chọn, đề cử và ứng cử để cử tri bầu ra những đại biểu đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của mình từ Trung ương đến cơ sở - đó là bầu ĐBQH khóa XV; bầu đại biểu HĐND cấp tỉnh; cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn. Thực hiện Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, ngay từ đầu năm nay, Ủy ban Bầu cử UBBC và Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiến hành đúng các bước của nội dung, quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử. Qua ba vòng tổ chức hội nghị hiệp thương được tiến hành từ thôn bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học. Tại các hội nghị hiệp thương đã dân chủ thảo luận kỹ lưỡng về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử; tiến hành lấy ý kiến cử tri và nhân dân để nhận xét, đánh giá, giới thiệu người ra ứng cử, đồng thời thảo luận làm rõ tiêu chuẩn, những yêu cầu đề ra đối với người ra ứng cử và đề cử là ứng viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Cử tri và nhân dân đã nhất trí rất cao với các tiêu chuẩn đặt ra như: Có một quốc tịch duy nhất là quốc tịch Việt Nam; trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp; quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín trong xã hội, được quần chúng nhân dân và cử tri tín nhiệm...

Nhân dân xã Tân Thành (Bắc Quang) làm đường bê tông về thôn Ngần Thượng bằng nguồn huy động xã hội hóa, chào mừng ngày bầu cử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhân dân xã Tân Thành (Bắc Quang) làm đường bê tông về thôn Ngần Thượng bằng nguồn huy động xã hội hóa, chào mừng ngày bầu cử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đồng thời với nội dung hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử và đề cử, công tác tuyên truyền thông tin, giải đáp về Luật Bầu cử, về trách nhiệm, quyền hạn của các ứng cử viên, của cử tri; nội dung các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên và ý kiến của nhân dân với các ứng cử viên, những mong muốn, chờ đợi của cử tri với ĐBQH và HĐND các cấp đã được báo chí, các phương tiện truyền thông tuyên truyền chi tiết, cụ thể đến cử tri và nhân dân.

Cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 lần này là nội dung cơ bản, quan trọng, quyết định cho nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do dân và vì dân; kết quả cuộc bầu cử sẽ là nền tảng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước, chính quyền các cấp.

Ngày Chủ nhật 23.5.2021 là ngày bầu cử - đây sẽ là ngày hội lớn của nhân dân và cử tri Hà Giang cùng cả nước. Mỗi cử tri hãy phát huy tinh thần làm chủ, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân đối với đất nước, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho nhân dân làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  

LÊ TRỌNG 

 

.