Huyện Xín Mần tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Thứ Sáu, 12/03/2021, 10:00 (GMT+7)

BHG - Còn hơn 2 tháng nữa mới đến ngày bầu cử, hiện tại huyện Xín Mần đã và đang tích cực, chủ động triển khai các bước theo hướng dẫn của cấp trên để công tác bầu cử được thực hiện theo đúng tiến độ.

Thời điểm này, huyện Xín Mần đã thành lập xong Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với 15 thành viên; trên cơ sở đó, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên UBBC huyện phụ trách theo từng nội dung công việc, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi công tác bầu cử tại các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, tiến hành thành lập Tổ giúp việc UBBC huyện và các tiểu ban gồm: Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban phụ trách an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc thành lập UBBC tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã hoàn thành và đang khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, trong đó có khâu quan trọng là Hiệp thương giới thiệu người ứng cử. Đến nay, cấp huyện và 18 xã, thị trấn đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận, điều chỉnh về cơ cấu thành phần, số lượng ứng cử viên HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả Hiệp thương lần thứ Nhất điều chỉnh số lượng có 34 đại biểu được bầu vào đại biểu HĐND huyện Xín Mần khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó đảm bảo về cơ cấu, tỷ lệ nữ giới, độ tuổi và thành phần dân tộc.

Để cuộc bầu cử diễn ra đạt hiệu quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, Ủy ban MTTQ huyện Xín Mần đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản về cuộc bầu cử bằng các hình thức như: Thông qua các buổi sinh hoạt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền lưu động, pa nô, áp phích… Đồng thời, nêu gương cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm tuyên truyền, vận động để mọi người dân tích cực tham gia bầu cử, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, HĐND. Nắm vững những nội dung của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đặc biệt những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND. Từ đó, lựa chọn, bầu ra những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trong đó lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu làm trọng tâm, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện Xín Mần cho biết: Cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng để cử tri nghiên cứu, lựa chọn đại biểu xứng đáng. Công tác hiệp thương được huyện chuẩn bị tốt, đảm bảo đúng quy định. Qua tổng hợp nắm tình hình, đến thời điểm này công tác chuẩn bị đều tiến hành đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch và quy định theo hướng dẫn của cấp trên.

VĂN LONG

.