Bắc Mê đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Thứ Hai, 11/01/2021, 11:01 (GMT+7)

BHG - Sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Bắc Mê đã khẩn trương bắt tay vào việc cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết (NQ), bằng cách bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển KT-XH trong toàn huyện.

Hội viên phụ nữ xã Yên Định tạo mặt bằng tuyến đường từ xóm Cọ tới thôn Bản Loan và Nà Han.
Hội viên phụ nữ xã Yên Định tạo mặt bằng tuyến đường từ xóm Cọ tới thôn Bản Loan và Nà Han.

Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 3 nhiệm vụ đột phá, cụ thể: Đột phá về giao thông nông thôn; thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch và dịch vụ; sinh kế cho người dân và giảm nghèo bền vững. Đồng thời đề ra 5 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển chăn nuôi hàng hóa; trồng rừng kinh tế gắn với cây dược liệu. cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển du lịch - dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa truyền thống các dân tộc và lịch sử địa phương và Chương trình quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư gắn với xây dựng Nông thôn mới. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu NQ đề ra, ngay sau đại hội, BCH Đảng bộ huyện đã bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành NQ; chương trình hành động; xây dựng chương trình hoạt động, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của BCH toàn khóa. Trên cơ sở đó, phân công từng đồng chí trong BCH, BTV phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ huyện chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện NQ một cách cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tiễn với những nội dung cơ bản, trọng tâm.

Đồng chí Ấu Quốc Công, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Bám sát chủ trương của cấp ủy, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương sớm triển khai, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị một cách tập trung, hiệu quả”. Năm 2020, năm đầu thực hiện NQ, dưới sự lãnh đạo, điều hành tích cực, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, ở nhiều lĩnh vực khác cũng có bước chuyển đáng mừng. Đơn cử như, hỗ trợ hình thành 10 vườn ươm cây lâm nghiệp giống tốt quy mô hộ gia đình. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 175,177 tỷ đồng, đạt 114,1% kế hoạch giao, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì, sản lượng thủy sản bằng 120,8% so với cùng kỳ; trồng mới trên 1.068,9 ha rừng, trong đó phần lớn diện tích rừng do nhân dân tự đầu tư, chăm sóc (chiếm trên 86%).

Đồng chí Bùi Văn Tuân, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê, cho biết: Sau thành công của Đại hội, BTV đã tập trung sắp xếp, kiện toàn bố trí cán bộ theo Đề án nhân sự để quản lý, tổ chức bộ máy đi vào thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời quán triệt sâu sắc nội dung NQ đến toàn bộ đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Mặt khác, thực hiện các chương trình trọng tâm và đột phá theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo các giải pháp chủ yếu, trước hết thực hiện tốt công tác điều chỉnh và xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH nói chung và các quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn toàn huyện; huy động, bố trí lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ theo lộ trình, làm chắc từng việc và tăng cường kiểm tra, hướng dẫn. Tăng cường công tác truyền thông đến từng người dân ý trí khát vọng vươn lên phát triển kinh tế, không cam chịu đói nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi NQ.

Bên cạnh đó, Huyện ủy đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là người đứng đầu tạo bước chuyển biến trong công tác cán bộ và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đang nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Có thể khẳng định, từ những bước khởi đầu sau Đại hội Đảng bộ huyện, Bắc Mê đã thể hiện được sự chủ động, tích cực để sớm đưa NQ vào cuộc sống. Tin rằng huyện Bắc Mê sẽ thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện từng bước phát triển bền vững.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.