Mèo Vạc đổi mới công tác dân vận

Thứ Năm, 24/12/2020, 14:25 (GMT+7)

BHG - Với phương châm “thiết thực, cụ thể, sâu sát, toàn diện”, nội dung công tác dân vận bám sát yêu cầu thực tiễn; phương thức vận động quần chúng đổi mới, đa dạng đã góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm QP – AN, thúc đẩy KT – XH phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi miền đá Mèo Vạc.

Người dân xã Pả Vi trồng rau an toàn, mang lại thu nhập ổn định.
Người dân xã Pả Vi trồng rau an toàn, mang lại thu nhập ổn định.

Mèo Vạc có xuất phát điểm kinh tế thấp, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn; chậm chuyển đổi các mô hình kinh tế; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; giá cả thị trường tăng cao, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt và sản xuất đã tác động không nhỏ đến đời sống đồng bào. Mặt khác, một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thực sự hiểu đầy đủ về công tác dân vận; trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ, chưa chú trọng đưa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nên gây nhiều bất đồng, bức xúc; một bộ phận người dân còn trông chờ, ỷ lại vào các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước…

Giải quyết tình trạng đó, Đảng bộ huyện Mèo Vạc xác định công tác dân vận giữ vai trò đặc biệt quan trọng và yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phải làm và biết làm dân vận. Công tác dân vận đã gắn việc thực hiện chương trình, kế hoạch với các phong trào thi đua “dân vận khéo”, Quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Hội nghệ nhân dân gian; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII được triển khai sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực; có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Thời gian qua, Mèo Vạc xây dựng 143 mô hình “dân vận khéo”, trong đó có 55 mô hình, điển hình thực hiện hiệu quả. Một số mô hình tiêu biểu như: Mô hình “Toàn dân chung tay hiến đất xây dựng NTM”; “Dòng họ Lù gương mẫu nói không với vi phạm pháp luật”; “Thôn tự quản an ninh trật tự gắn với bảo vệ đường biên, mốc giới”; “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”; “Ủ cây xanh làm phân hữu cơ”; “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng NTM”; phong trào “Thanh niên khởi nghiệp”… 

Đồng chí Vàng Thị Và, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là các chính sách đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bí thư cấp ủy các cấp tổ chức tiếp công dân theo định kỳ hàng tháng; giải quyết các vướng mắc của nhân dân; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân. 

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, địa phương đang tập trung đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng sát với thực tế, phù hợp đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua với phong trào “dân vận khéo”, tạo nền tảng giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc; chống  lại việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. 

Đẩy mạnh việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác dân vận với mọi công việc; khéo léo trong vận động quần chúng. Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là người dân tộc thiểu số làm công tác dân vận, dân tộc đảm bảo đủ năng lực, trình độ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện công tác dân vận và chính sách dân tộc ở địa phương… 

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.