"Nói đi đôi với làm" ở Đảng bộ Hoàng Su Phì

Thứ Tư, 09/05/2018, 08:11 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở ở huyện Hoàng Su Phì đã đạt kết quả tương đối toàn diện, có sức lan toả mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy đối với Đảng bộ xã Bản Máy.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy đối với Đảng bộ xã Bản Máy.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã cụ thể hóa bằng việc phân công các đồng chí Ủy viên cấp ủy phụ trách theo dõi các chi, Đảng bộ cơ sở và các thôn, tổ dân phố; phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện phụ trách từng lĩnh vực, công việc theo các nội dung đột phá, chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên các nội dung chuyên đề của Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Tám lời dạy của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tổ chức ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; thường xuyên kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, “tự phê bình và phê bình”; tăng cường phát huy dân chủ theo hướng tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; chỉ đạo tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, thắc mắc của người dân.

Đồng chí Lù Tờ Lìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Hàng năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị đều phải tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện với những việc làm cụ thể, thiết thực; công khai kế hoạch, bản đăng ký, cam kết để mọi đảng viên trong chi bộ, cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát. Đồng thời, tổ chức đánh giá kiểm điểm “tự phê bình và phê bình” theo “Bộ công cụ” đối với các tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện, cấp ủy viên cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, đạt hiệu quả. Qua kết quả đánh giá, phân loại hàng năm, có trên 85% số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 99,8% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, vẫn còn một số cán bộ chưa thực hiện tốt lề lối làm việc, chưa gần gũi với nhân dân và chất lượng công việc ở một số đơn vị, địa phương còn thấp, chưa thực sự quyết liệt trong hành động. Do vậy, thời gian tới, huyện xác định sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm Chỉ thị 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy; trong đó tập trung nâng cao chất lượng công vụ, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường việc giám sát tác phong, lề lối làm việc ở các cơ quan hành chính; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã đem lại những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến lớn trong việc “Nói đi đôi với làm”, góp phần đổi mới về phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và cơ sở trong việc thi hành công vụ trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: TIẾN LÂM

.