123
Đảng bộ Hoàng Su Phì đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII - Báo Hà Giang điện tử

Đảng bộ Hoàng Su Phì đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII

Thứ Tư, 28/03/2018, 07:52 (GMT+7)

BHG - Để các nội dung trong Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đề ra nhiều giải pháp thiết thực, trong đó, đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng và triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo chủ chốt huyện Hoàng Su Phì thường xuyên đi cơ sở để chỉ đạo việc đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế.
Lãnh đạo chủ chốt huyện Hoàng Su Phì thường xuyên đi cơ sở để chỉ đạo việc đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế.

Căn cứ hướng dẫn của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì đã ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cam kết thực hiện nghị quyết của cấp trên và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng; rà soát, hoàn thiện các quy định về nêu gương đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Theo đó, người đứng đầu các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đều phải viết chương trình hành động, cam kết thực hiện và công khai ở đơn vị; đảng viên viết cam kết với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì hiện có 74 chi, Đảng bộ trực thuộc; trong đó, có 28 Đảng bộ cơ sở và 46 chi bộ trực thuộc với tổng số 5.613 đảng viên. Để triển khai việc đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện nghị quyết, BTV Huyện ủy đã cụ thể hóa Kế hoạch số 162 của BTV Tỉnh ủy; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đánh giá và tổ chức hội nghị trực tuyến giữa điểm cầu huyện với 25 xã, thị trấn để quán triệt, triển khai các văn bản của tỉnh, huyện. Trong các buổi sinh hoạt, các chi, Đảng bộ triển khai nghiêm túc 27 biểu hiện suy thoái tới từng đảng viên để tự soi chiếu, nhận diện suy thoái. Theo đó, 1.186 lượt đồng chí phải tự đánh giá, trong đó, 13 đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, 145 đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy cơ sở, 1.028 đồng chí ở chi bộ cơ sở… Việc đánh giá, tự phê bình và phê bình được thực đúng phương châm: Công khai, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cầu thị… Kết quả, đa số các đồng chí tự đánh giá bản thân “trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm”, “thiếu kiểm tra, đôn đốc”; số điểm, mức độ ở phần biểu hiện suy thoái về tương tưởng và đạo đức, lối sống đều thấp; không đồng chí nào có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Lù Tờ Lìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì cho biết: Ngay sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, đặc biệt là Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai thực hiện và giao cho bộ phận giúp việc do Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì theo dõi việc thực hiện chương trình hành động của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu nhằm kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Qua kiểm tra, có nhiều đơn vị thực hiện tốt, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt đang được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian tới, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt Bộ công cụ đến cán bộ, đảng viên để nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn; nhận diện rõ những nội hàm trong từng biểu hiện; gắn việc đánh giá cán bộ, đảng viên theo Bộ công cụ với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và việc thực hiện “Nói đi đôi với làm”…

Bài, ảnh: TIẾN LÂM

.