123
Xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, gần dân, hiểu dân, chỗ dựa cho dân trong bảo vệ công lý - Báo Hà Giang điện tử

Xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, gần dân, hiểu dân, chỗ dựa cho dân trong bảo vệ công lý

Thứ Ba, 13/02/2018, 09:50 (GMT+7)

Xuân 2018 - Năm qua, Ban Cán sự Đảng Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. TAND hai cấp thực hiện tốt các giải pháp như: Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; tăng cường kiểm tra việc công khai hóa bản án, quyết định của Thẩm phán trên Cổng thông tin điện tử TAND. Đồng thời, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, giúp lãnh đạo đơn vị đánh giá được năng lực và  các Thẩm phán nhận ra được ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót để nâng cao tinh thần trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án, nhằm đảm bảo sự thống nhất nhận thức về áp dụng pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giữ chức danh tư pháp…

Với việc triển khai các giải pháp trên, trong năm qua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án hai cấp tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. TAND hai cấp đã giải quyết 1.526/1.606 vụ án, vụ việc thụ lý, đạt 95%; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, tổ chức 66 phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử lưu động 87 vụ hình sự; hoà giải 738/1.102 vụ, đạt 67%; đối thoại thành công 10/25 vụ; áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, ra quyết định 6/6 vụ việc thụ lý; ban hành quyết định thi hành án đối với 400 bị án, đạt 100%. Trong năm qua, các vụ việc tăng nhiều, số lượng Thẩm phán thiếu so với chỉ tiêu biên chế, một số Bộ luật được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới có hiệu lực thi hành liên quan đến hoạt động giải quyết, xét xử các vụ việc của Tòa án, nhưng các vụ việc đều được giải quyết trong thời hạn luật định, chất lượng xét xử được nâng cao, không có bản án quyết định tuyên không rõ, khó thi hành án, thực hiện xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan, không bỏ lọt tội phạm. Tòa án hai cấp đã tăng cường tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, tại phiên tòa không hạn chế thời gian tranh tụng; các vụ án lớn, trọng điểm, án kinh tế, tham nhũng đều được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh; chú trọng tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính và hòa giải các vụ án dân sự, rút ngắn thời gian và đảm bảo vụ án được giải quyết dứt điểm, không có kháng cáo, kháng nghị.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng Khối Nội chính năm 2017, đề ra phương hướng năm 2018.
Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng Khối Nội chính năm 2017, đề ra phương hướng năm 2018.

Thực hiện công bố được 66 bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử ; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát hoạt động xét xử, có ý kiến phản hồi tích cực cũng như ý kiến xây dựng các bản án, quyết định của Tòa án; đồng thời nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật của Thẩm phán. Đặc biệt, để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tham gia tố tụng tại Tòa án và giải quyết các vụ án nhanh chóng, TAND tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh về cung cấp tài liệu, chứng cứ, xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản theo quy định của pháp luật.

TAND tỉnh luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong ảnh: Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ cơ quan.
TAND tỉnh luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong ảnh: Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ cơ quan.

Bên cạnh đó, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ của cán bộ, công chức TAND hai cấp được tăng cường, không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ và việc thực hiện trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án hai cấp được đẩy mạnh, qua đó khắc phục kịp thời các sai sót. Với những kết quả, thành tích đạt được năm 2017, tập thể, cán bộ, công chức, người lao động, Hội thẩm TAND hai cấp đã được các cấp khen thưởng với nhiều hình thức.

 Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo TAND tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống TAND. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân cho  đội ngũ cán bộ, công chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; triển khai và thực hiện tốt các giải pháp của TAND Tối cao để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc tại Tòa án; kiện toàn tổ chức bộ máy TAND hai cấp, sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án vị trí việc làm, đảm bảo phù hợp với năng lực chuyên môn và trình độ đào tạo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Mô hình “Hành chính tư pháp một cửa”, đảm bảo công khai các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân góp phần xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, chỗ dựa cho nhân dân trong bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua với chủ đề: “TAND hai cấp đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc”; đồng thời, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Làm tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án hai cấp và tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thị Lan Anh 

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án TAND tỉnh

.