Gieo “hạt giống” đoàn kết – Kỳ cuối: Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên

08:01, 29/11/2022

BHG - Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, MTTQ và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, linh hoạt các giải pháp tập hợp hội viên và nhân dân.

Phụ nữ xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) trồng Thanh long cải tạo vườn tạp.
Phụ nữ xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) trồng Thanh long cải tạo vườn tạp.

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh hiện có trên 172.300 hội viên; với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, Hội Phụ nữ các cấp chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong tuyên tuyền, vận động, thu hút hội viên, đặc biệt là hội viên dân tộc thiểu số, tôn giáo. 100% cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia đạt trên 50%; tỷ lệ phát triển hội viên trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt trên 329%. Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Yến Nga chia sẻ: “Để thu hút, tập hợp hội viên, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, Hội LHPN các cấp chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức đa dạng các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao với hàng trăm loại hình câu lạc bộ (CLB) hoạt động hiệu quả. Các cấp hội mở hàng trăm lớp xoá mù chữ giúp hàng nghìn phụ nữ biết nói tiếng phổ thông; giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; thành lập 310 nhóm cộng đồng về chăm sóc phát triển trẻ thơ toàn diện; 925 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; trên 13.700 lao động nữ được đào tạo nghề, tạo việc làm và 330 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp”.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp linh hoạt trong tổ chức các phong trào thi đua, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội đã phát triển được 2.830 hội viên mới, nâng tổng số hội viên CCB toàn tỉnh trên 26 nghìn người. Hàng năm,100% tổ chức hội trực thuộc và 96,5% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10/11 huyện, thành hội thành lập Câu lạc bộ (CLB) CCB làm kinh tế hiệu quả; có 691 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã kêu gọi hội viên hiến gần 102 nghìn m2 đất, đóng góp trên 85 nghìn ngày công, làm mới hàng trăm km đường giao thông; vận động hội viên gương mẫu cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ngọc Minh (Vị Xuyên).
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ngọc Minh (Vị Xuyên).

Chiều nào cũng vậy, sân bóng chuyền tại Nhà văn hóa tổ 15, phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) luôn nhộn nhịp người dân. Trưởng ban Công tác mặt trận tổ 15, Tạ Thị Nhung cho biết: “Để vận động, tập hợp nhân dân, tổ thành lập CLB bóng chuyền hơi nam và nữ; thường xuyên tham gia các giải thi đấu do các cấp, ngành, đoàn thể tổ chức. Sinh hoạt trong CLB, các thành viên đều chân thành, cởi mở, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua”.

Tại huyện Bắc Quang, MTTQ và các tổ chức CT - XH đã xây dựng 23 mô hình “Dân vận khéo”; đẩy mạnh tập hợp, thu hút hội viên tham gia các tổ chức bằng nhiều hình thức; thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết nối, hỗ trợ xây dựng được 15 nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 900 triệu đồng; vận động người dân hiến trên 8.500 m2 đất và hàng chục nghìn ngày công xây dựng Nông thôn mới. Huyện Vị Xuyên chủ động rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ của MTTQ và các tổ chức CT - XH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tăng bình quân từ 1,1 – 6%/năm.

Có thể khẳng định, sau hơn 10 năm thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT - XH; nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của MTTQ, các tổ chức CT - XH được nâng lên. Các cấp ủy quan tâm, giới thiệu cán bộ có năng lực, trình độ tham gia lãnh đạo công tác mặt trận; tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, kinh phí, phát huy hiệu quả các chương trình phối hợp với MTTQ trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN. MTTQ và các tổ chức CT - XH tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, củng cố. Tỷ lệ kết nạp và tập hợp đoàn viên, hội viên được nâng lên.

Cùng với đó, MTTQ thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thông qua giám sát đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia ngày càng rộng rãi, thực chất hơn vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội, góp phần nâng cao dân sinh, dân trí, dân chủ và thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT - XH; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT - XH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, thực sự vì cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân”; mỗi tổ chức là “người bạn” đồng hành, tin cậy, không thể thiếu của đoàn viên, hội viên và nhân dân; phấn đấu mỗi năm tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức tăng từ 1% trở lên; đa dạng hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón chia sẻ: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp và thu hút hội viên, đoàn viên và nhân dân là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên. Sau hơn 1 năm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chất lượng hoạt động của hệ thống MTTQ và các tổ chức CT - XH được nâng lên rõ rệt; thực sự trở thành “cầu nối” vững chắc giữa “Ý Đảng - Lòng dân”.

Mỗi hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân là một “hạt đoàn kết” được MTTQ và các tổ chức CT - XH trân trọng gieo xuống, ươm mầm cho niềm tin mãnh liệt của nhân dân với Đảng.  

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
BHG - Với đặc thù trên 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với nhiều thôn đặc biệt khó khăn khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ tạo sức bật để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
29/11/2022
Khởi công xây dựng cầu dân sinh Nậm Thuổm
BHG - Ngày 27.11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khởi công xây dựng cầu dân sinh Nậm Thuổm, thôn Lùng Chang, xã Linh Hồ. Tham dự có lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương và đông đảo bà con trong thôn.
28/11/2022
Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, trời chuyển rét từ ngày 30/11
Từ chiều tối và đêm 29-30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ ngày 1-3/12, khả năng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại.
28/11/2022
Trao Quyết định thành lập Chi bộ Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh
BHG - Chiều 28.11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức công bố và trao Quyết định thành lập Chi bộ Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.
28/11/2022