Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong phòng, chống dịch Covid-19

14:27, 30/01/2022

Xuân 2022 - Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã vận động toàn dân tích cực phòng, chống dịch Covid-19 và tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; đồng thời huy động được các nguồn lực để cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn tập trung tuyên truyền về phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19. 
							                     Ảnh: PV
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19. Ảnh: PV

Xác định việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, năm 2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp thực hiện, chủ động  tham mưu cho tỉnh thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện quyết liệt các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch có hiệu quả; kịp thời tổ chức vận động, kêu gọi toàn xã hội quyên góp, ủng hộ nguồn lực và chung tay phòng, chống dịch; vận động quyên góp, ủng hộ lương thực, thực phẩm cho công dân lao động của tỉnh ta từ các tỉnh miền Nam trở về thực hiện cách ly tập trung tại tỉnh; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống MTTQ toàn tỉnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân đề cao cảnh giác và chủ động, tích cực trong việc phòng, chống đại dịch Covid-19.

Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ phòng, chống Covid-19 của Công an tỉnh. 										Ảnh: PHẠM HOAN
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ phòng, chống Covid-19 của Công an tỉnh. Ảnh: PHẠM HOAN

Thực hiện chủ trương “Chống dịch như chống giặc” của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; năm 2021 Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai các đợt vận động lớn trong toàn tỉnh, nhằm vận động xã hội hóa nguồn lực cùng cả nước, cả tỉnh tập trung phòng, chống và đẩy lùi đại dịch. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tập hợp được các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân, nhà hảo tâm cùng đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đồng tình ủng hộ bằng nhiều hình thức: Tiền mặt, trang thiết bị phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm, nhân lực... Kết quả trong 3 đợt vận động, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận hơn 19 tỷ đồng tiền mặt (trong đó, cấp tỉnh trên 15 tỷ; cấp huyện trên 4 tỷ); nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, hàng hóa và nhu yếu phẩm trị giá hơn 11 tỷ đồng.

Báo Hà Giang ủng hộ phòng, chống Covid-19. 				Ảnh: LÊ HẢI
Báo Hà Giang ủng hộ phòng, chống Covid-19. Ảnh: LÊ HẢI

Cùng với việc ủng hộ nguồn lực, đã có nhiều hoạt động trực tiếp thăm và hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Với tinh thần tương thân, tương ái, tỉnh đã cử 3 đoàn với 112 cán bộ y, bác sỹ hỗ trợ các tỉnh miền Nam phòng, chống dịch; cử 17 cán bộ quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia tăng cường cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia phòng, chống dịch tại các địa bàn trọng điểm miền Nam; tổ chức 3 đợt hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho đồng bào miền Nam và Thủ đô Hà Nội (Hà Giang hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng; hỗ trợ Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số quận thuộc Thành phố Hà Nội với tổng số 53.000 chiếc bánh chưng; 6,8 tấn giò, chả; 5 tấn lạc nhân và 241 tấn rau, củ, quả, cùng một số nhu yếu phẩm các loại); chuyển về Quỹ vắc xin Trung ương 2 tỷ đồng.

Để tiếp tục phát huy phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức chấp hành và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Đây vừa là bài học kinh nghiệm, vừa là định hướng quan trọng của công tác Mặt trận hiện nay; MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phải là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, để các quan điểm, chủ trương của Đảng, cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19 phải thực sự được nhân dân đồng thuận, ủng hộ và thực hiện có hiệu quả; kịp thời và kiên quyết đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và thành quả chống dịch của cả nước ta.

Hai là, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Đây là vừa là bài học kinh nghiệm vừa là nhiệm vụ quan trọng của công tác Mặt trận, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cần phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của các cấp ủy, tổ chức Đảng là hạt nhân trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

Ba là, phát huy vai trò nâng cao hiệu quả, hiệu lực của MTTQ Việt Nam các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống đại dịch Covid-19. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần quyết tâm, quyết liệt cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, đoàn kết thống nhất chặt chẽ hơn nữa để củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực sự đồng thuận xã hội để tạo thành sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Bốn là, với quan điểm “lấy dân làm gốc”, các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả.

 Năm là, cùng với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch; vừa phát triển KT-XH, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh; cùng cả nước bước vào ổn định trong trạng thái bình thường mới.

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trên cả nước cũng như cả tỉnh Hà Giang còn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường; trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cần tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tạo nên sức mạnh dân tộc để chung sức, chung lòng cùng Ðảng, Nhà nước vượt qua khó khăn và chiến thắng đại dịch Covid-19; giữ vững sự ổn định và phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19, hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Nhân dịp Xuân mới Nhân Dần 2022, thay mặt cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, toàn thể nhân dân các dân tộc, cùng cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang một năm mới tràn đầy khí thế mới, sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công!

VÀNG SEO CÓN Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ nghĩa xã hội - mùa Xuân của dân tộc và nhân loại
Xuân 2022 - Trên đường đi tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã gặp được chủ nghĩa xã hội cả về lý luận và thực tiễn ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản
29/01/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm, động viên một số đơn vị trực Tết và một số cơ sở điều trị Covid-19
BHG - Chiều 28.1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên, tặng quà một số đơn vị trực Tết và các bệnh nhân đang điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Giang. 
28/01/2022
UBND tỉnh họp phiên tháng 1
BHG - Sáng 28.1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN tháng 1; phương hướng, nhiệm vụ tháng 2.2022 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
28/01/2022
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm, kiểm tra, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh và Đài PT-TH tỉnh
BHG - Nhân dịp Tết nguyên Đán Nhâm Dần 2022, chiều 27.1, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang đã tới thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị và tặng quà Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đài PT-TH tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
27/01/2022