Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

10:21, 24/03/2023

BHG - Chi bộ là tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng, nơi vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “Là đồn lũy chiến đấu của Đảng ở trong quần chúng”, “Là cầu nối giữa Đảng và quần chúng”, “Chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt”, “Chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”. Vì vậy, để có đảng viên tốt, xây dựng được chi bộ mạnh thì sinh hoạt chi bộ là nội dung rất quan trọng, nội dung này đã được quy định trong Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt định kỳ, mỗi tháng một lần hoặc đột xuất khi cần.

Đảng bộ tỉnh Hà Giang có 15 đảng bộ trực thuộc (gồm 11 đảng bộ huyện, thành phố, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang và đảng bộ Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh). Tính đến tháng 1.2023, toàn tỉnh có 844 tổ chức cơ sở đảng (gồm 305 đảng bộ cơ sở, 539 chi bộ cơ sở); có 3.743 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 73.551 đảng viên; trong đó có 70.555 đảng viên chính thức, 2.996 đảng viên dự bị.

Với 3.743 chi bộ cơ sở, những năm qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã luôn được Đảng bộ tỉnh chú trọng và đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Trong sinh hoạt, các chi bộ cơ bản đã triển khai những nội dung theo quy định, bám sát với nhiệm vụ thực tế tại từng địa phương; nêu cao tinh thần dân chủ, có sự tham gia ý kiến, thống nhất trong chi ủy và đã gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Về phía đảng viên luôn chấp hành tốt quy định về thời gian sinh hoạt chi bộ, việc ghi chép sổ tay rèn luyện đảng viên, cũng như việc đóng đảng phí theo quy định; nêu cao tinh thần dân chủ tự phê bình và phê bình, đóng góp xây dựng dự thảo nghị quyết tháng, năm của chi bộ; có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Từ những chuyển biến tích cực đó đã góp phần xây dựng Chi bộ nói riêng và Đảng bộ tỉnh nói chung trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại huyện Quang Bình.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại huyện Quang Bình.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi, nắm bắt thực tế nhận thấy, tại các buổi sinh hoạt ở một số chi bộ cơ sở tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên chưa cao, còn tình trạng đảng viên thờ ơ không quan tâm tới công việc của chi bộ, dự họp nhưng không thảo luận, không có ý kiến, nhất là đảng viên trẻ; còn tình trạng “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, biểu quyết theo số đông, vì vậy, còn xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, mạo danh, nặc danh.

Ở một số chi bộ, đặc biệt là chi bộ các cơ quan, thời gian sinh hoạt không bảo đảm, thường là kết hợp sau cuộc họp của đơn vị; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, mang tính sự vụ, nặng về chuyên môn. Trong sinh hoạt đảng đôi lúc còn nặng về hình thức, liệt kê công việc, tháng trước đưa xuống tháng sau, chưa đánh giá được kết quả thực hiện nghị quyết của kỳ sinh hoạt trước; chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đặc biệt là ra nghị quyết chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình; sinh hoạt chuyên đề theo từng quý chưa thực hiện đầy đủ. việc đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn yếu, nhiều vấn đề trọng tâm, bức xúc đưa ra nhưng không được bàn luận kỹ, kết luật rõ ràng; chưa phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cũng như việc kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Và một hạn chế mà rất nhiều chi bộ gặp phải hiện này đó là quân số đảng viên dự họp không đầy đủ, đặc biệt là tại các chi bộ cơ sở thôn, bản, tổ dân phố.

Cũng qua kiểm tra, theo dõi, nắm bắt thực tế, những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan là do chi ủy, nhất là Bí thư chi bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên thời gian dành cho công tác đảng hạn chế. Nguyên nhân chủ quan là do nhiều Bí thư chi bộ còn đơn giản trong sinh hoạt chi bộ, nặng về công tác chuyên môn hơn công tác đảng; chưa nghiên cứu sâu về nguyên tắc của Đảng và chưa dành thời gian đầu tư suy nghĩ, tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát, định hướng nội dung sinh hoạt của cấp ủy cấp trên trực tiếp đối với chi bộ chưa thường xuyên nên chi bộ sinh hoạt có tính chất chiếu lệ. Đảng viên trẻ ngại va chạm, cũng như trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế ít có ý kiến và chưa được quan tâm của chi ủy…

Từ những mặt tích cực và những hạn chế trên, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, Chi ủy, trước hết là Bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ; xác định và chọn những việc cụ thể, thiết yếu, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, quyền lợi của đảng viên, quần chúng để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp giải quyết và phải sát với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, phương pháp sinh hoạt mềm dẻo, linh hoạt; nhất thiết phải bố trí thư ký để ghi chép trung thực, đầy đủ ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận của đồng chí chủ trì, thông qua nghị quyết buổi sinh hoạt. Các buổi sinh hoạt chuyên đề cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, tạo sự phong phú, lôi cuốn.

Một trong những nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ là cần phát huy tính dân chủ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; thảo luận thẳng thắn, đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Cổ vũ, động viên tinh thần tiên phong " dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách” của từng đảng viên. Từ dự kiến công việc đến phân công công tác cho đảng viên phải được phân tích kỹ lưỡng, có lý, có tình và phải được thảo luận một cách dân chủ.

Đối với mỗi đảng viên, cần nâng cao ý thức trách nhiệm, học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xây dựng chi bộ vững mạnh; thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao.

Có thể khẳng định, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII,XIII), sinh hoạt chi bộ đạt chất lượng cao sẽ góp phần làm cho chi bộ mạnh.  Chi bộ mạnh sẽ có nhiều đảng viên tốt. Có nhiều chi bộ mạnh, nhiều đảng viên tốt thì vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngày càng được nâng cao.

Bài, ảnh: LƯU ĐÌNH PHÁT (Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn toàn quốc
100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương là những điển hình trên nhiều lĩnh vực công tác với điểm chung là tinh thần tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu trong tập thể, dám nghĩ biết làm.
23/03/2023
Quan tâm, tạo điều kiện cho phụ nữ cống hiến
BHG - Dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phụ nữ tỉnh nhà luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tự chủ, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì mục tiêu bình đẳng, hạnh phúc của phụ nữ Việt Nam; xứng đáng với tám chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.
23/03/2023
Đất cằn phủ màu no ấm
BHG - Sau hơn 2 năm quyết tâm thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp (CTVT), phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững đã giúp hàng nghìn mảnh đất cằn “đơm hoa, kết trái”, mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào biên cương cực Bắc.
22/03/2023
“Nói cho bà con rõ, chỉ rõ cho bà con làm” trong dân vận khéo ở Quang Bình
BHG - Trong những năm qua, huyện Quang Bình luôn nỗ lực đổi mới trong công tác dân vận và làm theo lời Bác: “Cốt lõi nhất của công tác dân vận cần hướng vào tuyên truyền, động viên nhằm phát huy các nguồn lực trong Nhân dân”. Qua đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình dân vận phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Với phương châm “Nói cho bà con rõ, chỉ rõ cho bà con làm” đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, đưa KT - XH của huyện Quang Bình ngày càng phát triển.
22/03/2023