Phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

10:54, 29/02/2024

BHG - Khu vực biên giới (KVBG) tỉnh Hà Giang có 34 xã, thị trấn biên giới, tổng dân số 25.466 hộ, là nơi sinh sống của 19 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 62,98%. Xác định rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của KVBG và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng KVBG vững mạnh trong tình hình mới, từ năm 2019 đến nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với KVBG và các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, thực hiện các chương trình phát triển KT - XH, xây dựng NTM ở KVBG; đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), quan tâm chăm lo xây dựng BĐBP chính quy, vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà người có uy tín, Bí thư, Trưởng thôn các xã biên giới huyện Xín Mần.                  Ảnh: Kim Tiến
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà người có uy tín, Bí thư, Trưởng thôn các xã biên giới huyện Xín Mần. Ảnh: Kim Tiến

Việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở các xã, thị trấn biên giới luôn được quan tâm; chỉ đạo Đảng ủy BĐBP tỉnh lựa chọn, bồi dưỡng, phát huy tốt vai trò của các đồng chí cán bộ BĐBP tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn biên giới và cán bộ, đảng viên các đồn biên phòng tham gia dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, xóm của 34 xã, thị trấn biên giới. Cùng với đó, Tỉnh ủy đã xây dựng Đề án về đào tạo đội ngũ cán bộ; trong đó chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đưa vào quy hoạch để đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là các xã vùng đặc biệt khó khăn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đến nay, 100% các xã, thị trấn biên giới có Đảng bộ cơ sở với 525 chi bộ trực thuộc, tất cả các thôn, xóm đều đã có chi bộ.

Phát huy có hiệu quả vai trò, hoạt động của già làng, trưởng thôn (bản), người có uy tín, hội nghệ nhân dân gian trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; từng bước nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho quần chúng nhân dân. Hiện nay, ở KVBG có 346 già làng, trưởng thôn người có uy tín luôn là những tấm gương sáng, đi đầu trong chấp hành và tuyên truyền, vận động bà con thôn (bản) và Nhân dân KVBG chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh nỗ lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biên giới cho Nhân dân; các đơn vị Biên phòng còn tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; các vụ việc xảy ra đều được điều tra, xác minh, xử lý, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để phức tạp kéo dài, tạo thành điểm nóng, giữ vững sự ổn định về an ninh, trật tự ở KVBG.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên) tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước cho người dân biên giới. 								Ảnh: PV
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên) tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước cho người dân biên giới. Ảnh: PV

Mặt khác đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Củng cố, kiện toàn 346 tổ an ninh tự quản/346 thôn. Tham mưu cho địa phương duy trì, phát huy hiệu quả 107 tập thể và 856 hộ gia đình, cá nhân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển KT- XH ở KVBG như: Chương trình 135 giai đoạn II, 30a; 3 Chương trình mục tiêu quốc gia... với nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Đến nay, 100% các xã, thị trấn biên giới của tỉnh đều có đường ô tô đến trung tâm xã và một số thôn, xóm, tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch và sóng điện thoại di động, truy cập internet ngày càng tăng; trụ sở các xã, thị trấn biên giới, trường học, trạm y tế đều đã được đầu tư nâng cấp và xây dựng cơ bản.

Song song với công tác tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, BĐBP tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện các dự án phát triển KT - XH ở KVBG, xây dựng, nâng cấp đường tuần tra biên giới phục vụ nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế địa phương, xây dựng, nâng cấp các đồn, Trạm kiểm soát biên phòng; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng Nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển”; chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021 - 2030, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Để thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân”, trong thời gian tới, toàn Đảng bộ, các cấp, ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, về tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, lực lượng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể, Nhân dân địa phương, của cả hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng: Công an - Quân sự - BĐBP. Gắn nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng bản làng văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc ở KVBG, xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện.

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh cùng với BĐBP trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm QP - AN, nhất là địa bàn các huyện, xã biên giới.

Quan tâm, giúp đỡ BĐBP cũng như các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, ngành tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực “Ngày Biên phòng toàn dân”. Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân kết hợp với xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Huy động các ngành, các cấp, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân hướng về biên giới, tạo ra sức mạnh tổng hợp cùng lực lượng BĐBP và các lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG.

Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bảo vệ vững chắc biên cương cực Bắc của Tổ quốc
BHG - Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng - an ninh (QP-AN) và đối ngoại, có đường biên giới giáp với Trung Quốc dài 277,556 km, với tổng số 442 mốc quốc giới (358 mốc chính và 84 mốc phụ), tiếp giáp với 16 hương, trấn thuộc 3 huyện: Phú Ninh, Ma Ly Pho, Mã Quan, tỉnh Vân Nam và một phần của huyện Nà Pô, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Với địa bàn biên giới rộng, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng còn nhiều hạn chế, giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao (42,61%).
29/02/2024
Hội nghị lần thứ 15 - Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)
BHG - Thực hiện cơ chế luân phiên, chiều 28.2, tại thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây phối hợp với tỉnh Hà Giang chủ trì tổ chức Hội nghị lần thứ 15 - Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Dự hội nghị có các đồng chí: Liêu Phẩm Hổ, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chủ tịch Ủy ban Công tác liên hợp phía Quảng Tây, Trung Quốc; Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Công tác liên hợp tỉnh Quảng Ninh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Công tác liên hợp tỉnh Lạng Sơn
28/02/2024
Hội nghị giao ban báo chí tháng 2
BHG - Chiều 28.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 2.2024. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.
28/02/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024
BHG - Chiều 28.2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh năm 2024. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang.
28/02/2024