Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2024)

Bảo vệ vững chắc biên cương cực Bắc của Tổ quốc

10:53, 29/02/2024

BHG - Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng - an ninh (QP-AN) và đối ngoại, có đường biên giới giáp với Trung Quốc dài 277,556 km, với tổng số 442 mốc quốc giới (358 mốc chính và 84 mốc phụ), tiếp giáp với 16 hương, trấn thuộc 3 huyện: Phú Ninh, Ma Ly Pho, Mã Quan, tỉnh Vân Nam và một phần của huyện Nà Pô, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Với địa bàn biên giới rộng, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng còn nhiều hạn chế, giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao (42,61%). Tình hình an ninh, trật tự ở khu vực biên giới (KVBG) nổi lên là hoạt động tôn giáo trái pháp luật tác động vào một bộ phận quần chúng nhân dân; di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động của các loại tội phạm mua bán người, ma túy, trộm cắp qua biên giới, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trên người và gia súc còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc).					Ảnh: PV

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái

(Mèo Vạc). Ảnh: PV

Trước tình hình trên, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, đặc biệt là Quyết định số 16/HĐBT ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân”. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, thiết thực, hiệu quả, như: Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 12/7/2011 của Tỉnh ủy về “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 19/7/2012 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 54-CT/TU ngày 31/5/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”...

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh đã có nhiều cố gắng xây dựng KVBG phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và QP - AN, phòng tuyến Nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngày càng vững mạnh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng (Đồng Văn). Ảnh: PV
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng (Đồng Văn). Ảnh: PV

Sau 35 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể các cấp, công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến rõ rệt trên nhiều mặt; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi, phát triển; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về “Ngày Biên phòng toàn dân”, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ngày càng được nâng cao; nội dung hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” phát triển cả chiều rộng, chiều sâu, gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị; nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhất là nhân dân KVBG về biên giới quốc gia, về chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc giới và “Ngày Biên phòng toàn dân” được nâng lên rõ rệt, qua đó đã phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho BĐBP tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả các phương án, giải pháp bảo vệ biên giới, không để xảy các vụ việc phức tạp trên biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, có chiều sâu, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn). Ảnh: PV
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn). Ảnh: PV

Các cấp, ngành trong tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ các xã, thị trấn biên giới về nhiều mặt; đồng thời tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương về phát triển KT - XH gắn với đảm bảo QP - AN. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nội dung và hoạt động của “Ngày Biên phòng toàn dân”; tham mưu và trực tiếp phối hợp cùng với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức tốt các hoạt động giúp địa phương sơ kết, tổng kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Trước tình hình mới, yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đặt ra ngày càng nặng nề, trong thời gian tới, các cấp, ngành, lực lượng trong tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”. Đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy tỉnh về phát triển KT - XH, đảm bảo QP-AN, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. Huy động, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển KT - XH, QP - AN cho các xã, thị trấn biên giới, trước mắt phấn đấu đến hết năm 2024 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu 100% thôn biên giới có đường giao thông đạt chuẩn Nông thôn mới. Phát động phong trào toàn dân hướng về biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp cùng lực lượng BĐBP và các lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo BĐBP trong tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển KT-XH ở khu vực biên giới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.

Ba lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Bộ đội Biên phòng chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, giải quyết kịp thời những vướng mắc trên biên giới, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” hằng năm thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện xây dựng BĐBP tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời, BĐBP tỉnh phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao hơn nữa để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)
BHG - Sáng 28.2, tại thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đồng chủ trì Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân 2024 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh.
28/02/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024
BHG - Chiều 28.2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh năm 2024. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang.
28/02/2024
Hội nghị giao ban báo chí tháng 2
BHG - Chiều 28.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 2.2024. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.
28/02/2024
Hội thảo khoa học nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm về phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
BHG - Chiều 28.2, Trường Chính trị tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh. Dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh và Công an tỉnh.
28/02/2024