Công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ

11:28, 20/11/2023

BHG - Sáng 20.11, Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH – HĐND, UBND tỉnh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Tại buổi công bố, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến đã công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy. Theo đó, BTV Tỉnh ủy quyết định: Điều động đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy,  Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để đến nhận công tác tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Bổ nhiệm đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định cho đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định cho đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định, tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm, đồng chí Phan Ngọc Hiệp đã được BTV Tỉnh ủy tin tưởng điều động, bổ nhiệm lần này. Đồng thời nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phan Ngọc Hiệp là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Dù ở vị trí nào các đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn mong muốn, đồng Nguyễn Chí Thâm, Phan Ngọc Hiệp ở cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp.
Đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của BTV Tỉnh ủy đã giao trọng trách mới cho 2 đồng chí. Xác định đây là vinh dự cũng là nhiệm vụ lớn lao, đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên. Cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức xây dựng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng vững mạnh. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, sự ủng hộ của cán bộ, công chức của các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh và Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh và Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà 
tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu 
tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp
Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi làm việc tại Mèo Vạc

BHG - Ngày 18.11, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy có buổi kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18, ngày 10.1.2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25, ngày 12.3.2013 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới tại huyện Mèo Vạc.

20/11/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đối thoại với nông dân

BHG - Chiều 17.11, tại Hội trường lớn HĐND – UBND tỉnh đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh về chủ đề: “Hỗ trợ nông dân, phát huy nội lực, phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị với các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, đặc trưng gắn với du lịch của tỉnh; thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững”.

  ↵

18/11/2023
Báo Bắc Kạn kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (18.11.1963 - 18.11.2023)

BHG - Sáng 17.11, tại thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn), Báo Bắc Kạn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (18.11.1963 - 18.11.2023). Tham dự có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng. Cùng dự có lãnh đạo báo Đảng một số tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc; các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Bắc Kạn qua các thời kỳ…

17/11/2023
Triển khai các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng

BHG - Sáng 17.11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các huyện, thành phố triển khai các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ. Các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuệ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội. Tại điểm cầu địa phương có Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy…

17/11/2023