Tuyên truyền 3 Văn kiện pháp lý, thành quả PGCM biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc

Thứ Ba, 09/10/2018, 09:31 (GMT+7)

BHG - Ngày 8.10, UBND huyện Yên Minh phối hợp với Ủy ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, đại diện Biên giới đoạn 4 (Việt Nam) tổ chức Hội nghị tuyên truyền 3 Văn kiện pháp lý, thành quả quá trình phân giới cắm mốc (PGCM) trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Hội nghị được báo cáo viên của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Ngoại vụ tuyên truyền thành quả, ý nghĩa của công tác PGCM biên giới; việc ký kết 3 Văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; vị trí, vai trò của việc xây dựng, quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; công tác triển khai thực hiện 3 Văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, các văn bản của các cấp, ngành liên quan đến công tác quản lý biên giới. Hướng dẫn, triển khai các quy trình, quy định của Ủy ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Bộ Tư lệnh BĐBP trong xử lý, giải quyết các sự kiện, vụ việc phát sinh trên biên giới; phổ biến kinh nghiệm đàm phán, giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trên biên giới; quy trình triển khai xây dựng các công trình trên biên giới…

Hà Hường (Huyện Yên Minh)

.