Đẩy mạnh việc sử dụng hoá đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu

08:00, 31/03/2024

null


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giữ bình yên biên cương Tổ quốc

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời, tích cực giúp đỡ chính quyền và nhân dân các xã biên giới phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh.

26/03/2024