Vẻ đẹp Cao nguyên đá

Thứ Sáu, 06/02/2015, 14:33 (GMT+7)
cột cờ Lũng Cú
cột cờ Lũng Cú
Nằm trọn trong đá
Nằm trọn trong đá

 

Đường lên Cao nguyên đá
Đường lên Cao nguyên đá

 

 

                                                                                Thành Phụng

.