Thăng hạng bền vững chỉ số PAR Index

11:19, 04/06/2024

BHG - Năm 2023, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) – PAR Index tỉnh Hà Giang có bước tiến vượt bậc, vươn lên vị trí thứ 23 trong bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành phố và là năm đạt điểm, thứ hạng cao nhất trong 11 năm qua kể từ khi Bộ Nội vụ công bố chỉ số PAR Index (năm 2012). Kết quả ấn tượng này một lần nữa chứng minh sự quyết tâm, quyết liệt của tỉnh trong việc xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vì nhân dân phục vụ.

Chỉ số PAR Index là công cụ đánh giá, đo lường, xếp hạng một cách thực chất, khách quan kết quả CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Đối với cấp tỉnh, chỉ số PAR Index có tổng điểm 100, đánh giá hoạt động CCHC trên 8 lĩnh vực, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần. Tháng 4 vừa qua, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số PAR Index năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Nếu như năm 2022, chỉ số PAR Index của tỉnh ta giảm cả về điểm số và thứ hạng, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố thì năm 2023 đạt 87,73%, tăng 17 bậc, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố.

Bảo hiểm xã hội tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.
Bảo hiểm xã hội tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: THU PHƯƠNG

Phân tích chỉ số PAR Index của tỉnh ta cho thấy: 6/8 lĩnh vực đánh giá tăng từ 1 – 40 bậc so với năm 2022. Nổi bật trong đó, cải cách tài chính công tăng 6 bậc, xếp thứ 19/63; cải cách thể chế tăng 35 bậc, xếp thứ 7/63; cải cách chế độ công vụ tăng 40 bậc, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Nội dung “Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển KT-XH” của tỉnh tăng 34 bậc, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố. Nội dung này đánh giá 5 tiêu chí gồm: Mức độ thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp; thu ngân sách hàng năm; thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao; kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS). Trong đó, chỉ số SIPAS của tỉnh tăng 6 bậc, xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố; đứng thứ 6/14 tỉnh miền núi phía Bắc và thứ 2/7 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở trong tiến trình CCHC, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, mang đến sự hài lòng, niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền và công tác CCHC của tỉnh. Trong đó, 3 nội dung mà người dân mong muốn chính quyền cải thiện nhiều nhất là: Nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của nhân dân; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương đều đạt trên 80%.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Bắc Quang

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Bắc Quang.

Ảnh: HỒNG CỪ

Tuy nhiên, so sánh với năm 2022, tỉnh ta có 2/8 nội dung đánh giá chỉ số PAS Index giảm sâu về thứ hạng. Cụ thể, công tác chỉ đạo, điều hành giảm 20 bậc, xếp thứ 61/63; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số giảm 12 bậc, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên là bởi: Một số sở, ngành trình công bố thủ tục hành chính chưa kịp thời theo quy định; báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế còn tồn tại sau kiểm tra CCHC của một số đơn vị như UBND huyện Bắc Mê, Sở Tài chính chung chung nên không được tính đã hoàn thành. Ngoài ra, toàn tỉnh mới có 1/4 sáng kiến liên quan đến CCHC được công nhận; còn 14 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 hoàn thành nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh ta mới có 7/17 dịch vụ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức (đạt 41,18%). Nhiều cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt khắc phục những hạn chế liên quan đến dịch vụ công trực tuyến; do vậy, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến toàn trình mới đạt 55,6%...

Trước thực tế trên, tỉnh ta đã kịp thời ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số PAR Index năm 2024. Trong đó, đẩy mạnh CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Đồng thời, duy trì, nâng cao điểm số các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số PAR Index đã đạt điểm và thứ hạng từ nhóm B (từ 80% đến dưới 90%) trở lên; tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại của năm 2023 nhằm cải thiện và thăng hạng bền vững chỉ số PAR Index tỉnh Hà Giang.

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
BHG - Thời gian qua, huyện Hoàng Su Phì tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong các cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính Nhà nước.
24/02/2024
Thực chất, hiệu quả trong cải cách hành chính
BHG - Cải cách hành chính (CCHC) đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước. Đây là quan điểm xuyên suốt của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC, qua đó nhằm xây dựng một nền hành chính từng bước hiện đại, tiến bộ, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Hà Giang phát triển.
23/05/2024
Hiệu quả tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
BHG - Theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục tỉnh tổ chức tuyển sinh đầu cấp lớp 10 theo hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bước chuyển đổi này tạo nhiều thuận lợi cho đông đảo phụ huynh trong tất cả các bước đăng ký tuyển sinh, nhận kết quả, xác nhận nhập học. Do là năm đầu tiên thực hiện còn gặp những khó khăn nhất định, song việc nộp hồ sơ trực tuyến đã giúp phụ huynh học sinh đăng ký thuận tiện, nhanh chóng, chính xác; đồng thời hỗ trợ các nhà trường trong công tác xét duyệt, quản lý hồ sơ hiệu quả.
22/05/2024
Tạo môi trường đầu tư thông thoáng
BHG - Với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định, tỉnh ta xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
22/01/2024