Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng

08:30, 19/03/2024

BHG - Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT); khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý về thủ tục; đổi mới hình thức hội họp... là nhóm giải pháp quan trọng được tỉnh ta quyết liệt thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong Đảng.

Đảng bộ tỉnh hiện có 11 Đảng bộ huyện, thành phố và 4 Đảng bộ trực thuộc với 817 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), 3.745 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với hơn 74.600 đảng viên. Cải cách TTHC trong các cơ quan Đảng được tỉnh ta xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện chiến lược kép “Vừa nâng cao chất lượng, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa đổi mới toàn diện về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng”; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới. Trọng tâm cải cách TTHC trong Đảng được tỉnh ta tập trung vào các khâu: Cải cách thủ tục trong công tác xây dựng và ban hành văn kiện của cấp ủy; trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và trong ứng dụng CNTT.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Từ việc nhận thức đúng về công tác cải cách TTHC trong Đảng, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành chủ động rà soát, hệ thống lại các văn bản để bổ sung, sửa đổi đảm bảo phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các TTHC trong Đảng từng bước được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, chất lượng và đơn giản hóa; xây dựng, ban hành văn kiện đảm bảo tính khoa học, hợp lý. Từ năm 2010 đến nay, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã ban hành hơn 15.000 công văn; 6.300 nghị quyết, quyết định; trên 1.800 báo cáo cùng hàng nghìn văn bản thông báo, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình, chỉ thị, kết luận... Để đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, thống nhất, xuyên suốt của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, BTV Tỉnh ủy còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC nội bộ các cơ quan, đơn vị; kịp thời cập nhật công khai, minh bạch TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, đẩy mạnh việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phân cấp trong giải quyết TTHC; vận hành và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu trên mạng thông tin diện rộng của Đảng (Lotus Notes)... Cùng với đó, xác định tổ chức, cán bộ là công tác trọng yếu của Đảng, BTV Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, TCCSĐ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của T.Ư, Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ; thực hiện cải cách một số TTHC theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác đảng viên, quy trình xem xét kết nạp đảng viên, cấp phát thẻ Đảng, xét tặng Huy hiệu Đảng và khen thưởng TCCSĐ, đảng viên bằng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; cải cách TTHC liên quan đến công tác điều động, bổ nhiệm và giải quyết chế độ chính sách, nghỉ hưu của cán bộ...

Cùng với kết quả trên, đẩy mạnh ứng dụng CNTT không chỉ tạo đột phá trong nhận thức và hành động mà còn trở thành yêu cầu tất yếu, công việc thường xuyên để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại các cấp ủy và cơ quan Đảng; từng bước làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, góp phần phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đến nay, tỉnh đã thực hiện số hóa 100% văn bản đi, đến; cập nhật, khai thác và thường xuyên trao đổi văn bản giữa các cơ quan Đảng thông qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5; triển khai phòng họp không giấy trên thiết bị Ipad, điện thoại di động thông minh, sử dụng hòm thư điện tử công vụ của tỉnh hiệu quả và an toàn. Đặc biệt, hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy đã được đầu tư với quy mô kết nối liên thông 4 cấp (T.Ư, tỉnh, huyện, xã) với 208 điểm cầu gồm: 4 điểm cầu cấp tỉnh, 11 điểm cầu cấp huyện và 193 điểm cầu cấp xã. Chỉ từ năm 2022 đến nay, hệ thống hội nghị trực tuyến đã phục vụ trên 200 cuộc họp mang lại nhiều lợi ích, tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức và di chuyển; chia sẻ thông tin nội bộ nhanh chóng, chính xác, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Thực tế cho thấy, công tác xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo của Đảng từng bước được chuẩn hóa; các TTHC được công khai, minh bạch, rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng tinh gọn, đơn giản; việc ứng dụng CNTT trở thành khâu đột phá trong công tác cải cách TTHC của Đảng... Những kết quả này góp phần quan trọng giúp cho các cấp ủy, TCCSĐ trong tỉnh giảm bớt đầu mối công việc, khâu trung gian không cần thiết để tối ưu hóa thời gian xử lý công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
BHG - Thời gian qua, huyện Hoàng Su Phì tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong các cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính Nhà nước.
24/02/2024
Đẩy mạnh cấp đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

BHG - Thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã và đang tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong việc cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX) cho người dân khi có nhu cầu.

23/12/2023
Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

BHG - Theo số liệu thống kê của Sở Thông tin truyền thông Hà Giang, chỉ số chuyển đổi số (DTI) huyện Bắc Quang năm 2022 đạt 84,42 điểm xếp thứ 5 trên tổng số 11 huyện, thành phố. Thời gian qua, huyện Bắc Quang đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin cho các xã, thị trấn. Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các địa phương, nhất là các cán bộ công chức, viên chức tại bộ phận một cửa, với mục tiêu đến năm 2030 xây dựng nền hành chính của huyện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

22/12/2023
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác cải cách hành chính

BHG - Chiều 22.12, Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác cải cách hành chính (CCHC) quý IV năm 2023, nhằm đánh giá kết quả CCHC năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

22/12/2023