Đoàn kết, đấu tranh làm thất bại những âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước

09:37, 28/02/2023

BHG - Thời khắc Giao thừa Xuân Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc Tết năm mới 2023 tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Lời chúc tết của Tổng Bí thư là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng giàu đẹp và văn minh. Trong ảnh: Một góc thành phố Hà Giang hôm nay.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng giàu đẹp và văn minh. Trong ảnh: Một góc thành phố Hà Giang hôm nay.

Ấy vậy, mà lợi dụng việc đồng chí Tổng Bí thư đọc lời chúc tết thay quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân mà trên một số diễn đàn, mạng xã hội của một số cá nhân lại suy diễn, xuyên tạc bằng những luận điệu sai trái, nhằm bôi nhọ uy tín của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như thường lệ, thay mặt Đảng và Nhà nước, người chúc tết đêm giao thừa là đồng chí Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuy nhiên trước Tết Quý Mão 2023, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước đã có đơn từ nhiệm. Trong khi Quốc hội chưa họp để bầu chức danh Chủ tịch nước, vậy nên đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc Tết đến đồng bào và chiến sỹ cả nước. 

Ngược dòng lịch sử, năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập trên cơ sở, Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đó là chấm dứt cuộc khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945; chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trước thực dân Pháp; đánh đuổi đế quốc Mỹ sừng sỏ để giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975; cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979. Những mốc son lịch sử vàng ấy của dân tộc Việt Nam đều dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy, ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam là của cả dân tộc Việt Nam, là tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam. Cũng chính vì vậy, trong chiều dài lịch sử của Đảng, Đảng ta luôn mang vai trò là Đảng lãnh đạo toàn diện, trong đó có cả lãnh đạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này cũng được quy định trong Điều 4, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vậy nên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc Tết quốc dân đồng bào trong dịp năm mới cũng là điều hợp tình, hợp lẽ.

Có thể thấy rằng, một số các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí, thù địch với Đảng, Nhà nước Việt Nam lại có những luận điệu sai trái, xuyên tạc đường lối của Đảng, Nhà nước ta. Đây thực chất là một âm mưu rất thâm độc và hết sức nguy hiểm, bởi những luận điệu trên không nằm ngoài mục đích là nhằm bôi nhọ, hạ thấp danh dự, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và người đứng đầu Đảng; gây chia rẽ nội bộ trong Đảng, phá vỡ khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng, dẫn đến một bộ phận đảng viên có tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chúng nhen nhóm từ một đốm lửa nhỏ thành một đám cháy lớn. 

Đất nước ta có cơ đồ, phồn vinh và hạnh phúc như ngày hôm nay, nhân dân ta được tự do, ấm no, hạnh phúc, thì cả Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; tiến hành nhiều cuộc kháng chiến kiến quốc, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước đã ngã xuống vì sự độc lập và trọn vẹn lãnh thổ. Vậy trên ai hết, chúng ta những người mang trong mình dòng máu Việt, là những đảng viên hãy trân quý và bảo vệ thành quả mà Đảng và Nhân dân ta đạt được trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển như ngày hôm nay; đồng thời hãy cùng đoàn kết đấu tranh làm thất bại những âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá những thành quả mà dân tộc ta đã đạt được, bài trừ những kẻ cơ hội để làm thất bại những mưu đồ hạ thấp uy tín và danh dự của Đảng.

Bài, ảnh: Lê Lâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc": Cẩm nang xây dựng, chỉnh đốn Ðảng ta
Cách đây 75 năm, tháng 10/1947, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Từ khi ra đời đến nay, tác phẩm luôn được xem là “cẩm nang” của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là “kim chỉ nam hành động” của cán bộ, đảng viên. Những định hướng, chỉ dẫn trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, là những vấn đề nóng hổi mang tính thời sự đối với quá trình đổi mới, phát triển đất nước hiện nay.
31/10/2022
Những thành tựu của nền giáo dục nước nhà
BHG - Trong vòng hơn một tháng qua, hệ thống các nhà trường trong cả nước đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2022 – 2023. Ở Việt Nam, ngày khai giảng không chỉ có ý nghĩa bắt đầu năm học mới, mà còn là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Vậy nhưng, với những kẻ có trái tim “không cùng nhịp đập” với dân tộc, mọi điều tốt đẹp, đều bị chúng xuyên tạc, hướng lái theo chiều hướng tiêu cực; nhằm bôi nhọ, phủ nhận thành tựu của nền giáo dục Việt Nam; xuyên tạc chủ trương, đường lối và phủ nhận vai trò của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp giáo dục.
26/10/2022
Nâng cao hiệu quả phòng, chống hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch
BHG - Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống chủ nghĩa xã hội (CNXH) nói chung và Việt Nam nói riêng, các thế lực thù địch xác định phá hoại tư tưởng là “mặt trận hàng đầu”, là “con đường ngắn nhất” nhằm hiện thực hóa âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN. Chúng ráo riết triển khai các hoạt động phá hoại tư tưởng, lý luận nhằm vào đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), từ đó tạo tiền đề để tiến hành các hoạt động chống phá hoặc tìm cách hướng lái đường lối, chính sách phục vụ cho lợi ích của chúng.
25/07/2022
Sức mạnh của nhân dân - cội nguồn của sự phát triển đất nước
BHG - Đảng ta đã khẳng định sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của mọi thắng lợi và phát triển. Vì vậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải phát huy mạnh mẽ sức dân, trí dân, lòng dân, quyền dân, sự sáng tạo, ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân…
21/09/2022