Công cuộc đổi mới ở Việt Nam là quá trình sáng tạo không ngừng

08:30, 15/11/2022

BHG - Mỗi người dân Việt Nam đều nhận thức rõ, sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là một tất yếu, đúng quy luật và phù hợp với thực tiễn. Đây là cuộc vận động mang tính cách mạng không ngừng để thay cái cũ bằng cái mới tốt hơn; là một sự phủ định biện chứng, không phủ định sạch trơn và không quay trở lại cái cũ.

Tính sáng tạo trong đổi mới ở Việt Nam là trên cơ sở nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta đã tiến hành đổi mới toàn diện, đồng bộ, có nguyên tắc, có lộ trình và bước đi thích hợp; đổi mới toàn diện cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Đổi mới nhưng không xa rời, từ bỏ mục tiêu XHCN, mà làm cho những mục tiêu nhanh chóng được hiện thực hóa với con đường, biện pháp phù hợp.

Từ thực tiễn đất nước với muôn vàn khó khăn bởi hậu quả chiến tranh và cấm vận, trong bối cảnh quốc tế có những thay đổi khó lường, nắm bắt kịp thời “ý dân”, “lòng dân”, Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương kịp thời, đúng đắn “cởi trói”, “giải phóng lực lượng sản xuất”, “làm cho sản xuất bung ra”, tạo động lực cho sản xuất phát triển. Sức sản xuất được giải phóng, phát triển làm cho quan hệ sản xuất mới ngày càng được củng cố, góp phần thúc đẩy kinh tế, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; chính trị – xã hội ổn định, Việt Nam trở thành một trong quốc gia an toàn, đáng sống trên thế giới. Trên cơ sở đó định hướng XHCN được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, Việt Nam trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đó là sự phát triển biện chứng trong công cuộc đổi mới đất nước, thể hiện rõ nét sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta, nhân dân ta phù hợp với thực tiễn đất nước và bối cảnh quốc tế.

Qua hơn 35 năm đổi mới, mỗi người dân Việt Nam có quyền tự hào rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đánh giá về thành tựu đổi mới của Việt Nam, Ngân hàng thế giới (WB) nhận định: Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công. Những cải cách kinh tế từ năm 1986 kết hợp với xu hướng toàn cầu thuận lợi đã nhanh chóng giúp Việt Nam phát triển từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp chỉ trong vòng một thế hệ. Những thành tựu này là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đồng thời, là cơ sở vững chắc cho chúng ta khẳng định con đường đi lên CNXH mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn; là con đường hợp xu thế vận động của thế giới trong thời đại ngày nay. Thực tiễn sinh động này cũng phủ nhận những quan điểm sai trái, lệch lạc cho rằng CNXH là “lỗi thời”, “lạc hậu”, và “khuyên” Việt Nam nên từ bỏ.

Công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam còn tiếp tục được đẩy mạnh với những nguồn lực phong phú và hết sức to lớn, trong đó có những nguồn lực không bao giờ cạn; bởi cuộc vận động cách mạng này đã và đang kết hợp tất cả các yếu tố: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi “ý Đảng” với “lòng dân” đã hợp làm một vì mục tiêu cao cả: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH thì không một thế lực nào có thể cản ngăn. Mọi luận điệu xuyên tạc sẽ trở nên trơ trẽn, lạc lõng và nhanh chóng bị lãng quên, loại bỏ.

Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hôm nay ngày 15/11, bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Hôm nay, 15/11, Quốc hội bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, tiến hành biểu quyết thông qua 1 luật và 6 nghị quyết, cho ý kiến về 1 dự án luật khác, và họp phiên bế mạc.
15/11/2022
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
BHG - Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 -18.11.2022), trong những ngày này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chung vui rộn ràng với người dân thôn, bản, trong tỉnh nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc.
15/11/2022
Đại biểu Hoàng Ngọc Định thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
BHG - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, ngày 14.11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ,  Quốc hội thảo luận tập trung tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đại biểu Hoàng Ngọc Định, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo luật.
14/11/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Bản Phùng
BHG - Sáng 14.11, thôn Bản Phùng, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên, xã Lao Chải và đông đảo bà con thôn Bản Phùng.
14/11/2022