Phát huy hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng

14:53, 29/12/2023

BHG - Năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các đợt thi đua cao điểm gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ (CBCS) khắc phục khó khăn vươn lên, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, với quyết tâm cao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định phong trào thi đua quyết thắng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy CBCS các đơn vị khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu, biện pháp lãnh đạo được Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên quan điểm xuyên suốt: “Tất cả vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, đồng thời xác định phải thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khơi dậy ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng của từng cán bộ, đảng viên, phát huy nội lực, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội, chăm lo chính sách hậu phương quân đội.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Máy (Hoàng Su Phì) giúp người dân thu hoạch lúa.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Máy (Hoàng Su Phì) giúp người dân thu hoạch lúa.

Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy BĐBP tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng BĐBP tỉnh cho biết: “Công tác thi đua, khen thưởng là một chất xúc tác nhằm động viên, khích lệ CBCS thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Do vậy ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua tới toàn thể CBCS; làm cho mỗi CBCS nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của phong trào thi đua, từ đó xây dựng động cơ, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với tư tưởng chỉ đạo “Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ luật, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy Hà Giang về công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các bộ phận; cá nhân viết cam kết đăng ký phấn đấu thi đua làm cơ sở để theo dõi, bình xét khen thưởng đột xuất, từng đợt, cả năm và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo các nội dung thi đua.

Đồn Biên phòng Lũng Cú là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của BĐBP tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, vất vả, song với tinh thần thi đua yêu nước, CBCS đơn vị luôn vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Việc đưa ra chỉ tiêu thi đua cũng như lựa chọn tập thể, cá nhân khen thưởng đều đảm bảo tính công bằng, dân chủ, khách quan và chính xác. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần gương mẫu, khích lệ CBCS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Năm 2023, đơn vị có 19 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; tập thể đơn vị được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, đặc biệt vừa qua Đồn Biên phòng Lũng Cú được Hội đồng thi đua khen thưởng BĐBP tỉnh thống nhất đề nghị Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Việc phát huy tinh thần thi đua đã thực sự là động lực lan toả để CBCS BĐBP tỉnh hăng hái thực hiện tốt nhiệm vụ, ngoài việc bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, các đơn vị còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh bằng việc triển khai có hiệu quả các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội như: Phong trào thi đua “BĐBP tỉnh Hà Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”…

Năm 2023, toàn lực lượng có 55 tập thể, 743 cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 35 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; 488 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 1 tập thể; Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng cho 5 tập thể, 7 cá nhân; Tỉnh ủy Hà Giang tặng thưởng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh Hà Giang khen thưởng cho 9 tập thể, 15 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng cho 39 tập thể và 192 cá nhân.

Có thể thấy, phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 được BĐBP tỉnh triển khai tích cực, toàn diện và đạt hiệu quả rõ rệt, sự kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và đột kích cùng các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề, các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới. Qua đó đã xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, tiếp thêm động lực cổ vũ CBCS BĐBP tỉnh khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Như Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

BHG - Năm 2023 được đánh giá là năm tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cũng như thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Song, với tinh thần “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) BĐBP tỉnh đã quyết tâm, nêu cao tinh thần, trách nhiệm. Cùng với sự sát sao của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, tổ chức triển khai công tác biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

28/12/2023
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long dự Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng Quân khu 2 năm 2024

BHG - Sáng 26.12, Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS - QP) và xây dựng Đảng bộ năm 2024. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

26/12/2023
Thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội

  ↵

BHG - Chính sách hậu phương quân đội là một bộ phận của chính sách xã hội, một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị. Từ đó góp phần xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững chắc; ổn định được hậu phương và động viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

25/12/2023
Khởi động kiểm tra biên giới song phương giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

BHG - Sáng 25.12, tại mốc 456, thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc), Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang (Việt Nam) phối hợp với Văn phòng Ngoại sự tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Lễ khởi động kiểm tra biên giới song phương giữa hai tỉnh. Tham gia lễ khởi động kiểm tra về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Đỗ Quốc Hương, Giám đốc Sở Ngoại vụ; đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo huyện Mèo Vạc. Về phía tỉnh Vân Nam có đồng chí Vương Vĩ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự tỉnh Vân Nam.

25/12/2023