Hà Giang

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

00:23, 20/07/2022

BHG - Ngày 20.7.1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố 2 Pháp lệnh Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân (CSND) và chế độ cấp bậc của sĩ quan, hạ sĩ quan CSND Việt Nam. Từ đó, ngày 20.7 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng CSND. Hòa chung trong dòng chảy phát triển của lực lượng CSND Việt Nam, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn, cụ thể qua các giai đoạn sau:

Lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) thao diễn võ thuật.                                                      Ảnh: CTV
Lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) thao diễn võ thuật. Ảnh: CTV

Giai đoạn 1945 – 1954: Để bảo vệ chính quyền cách mạng mới thành lập, cùng toàn Đảng, toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, đầu tháng 1.1946, Ty Liêm phóng Hà Giang được thành lập, là tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an Hà Giang, gồm 11 đồng chí (bao gồm cả lực lượng trinh sát và cảnh sát), đều có chung nhiệm vụ đấu tranh trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Giai đoạn 1954 – 1975: Lực lượng CSND Công an tỉnh tham gia đấu tranh phòng, chống gây bạo loạn, các loại tội phạm, bảo đảm trị an trên địa bàn, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Giai đoạn 1976 – 1991: Lực lượng Cảnh sát Công an Hà Giang tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, tham gia chiến đấu góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vùng cực Bắc của tổ quốc.

Giai đoạn 1991 - đến nay: Lực lượng Cảnh sát Công an Hà Giang đổi mới toàn diện các mặt công tác, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ngày 1.10.1991, tỉnh Hà Tuyên được chia tách thành 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, ngay sau đó Công an tỉnh Hà Giang nói chung cũng như lực lượng Cảnh sát nói riêng nhanh chóng được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động. Chỉ tính riêng từ khi tái thành lập tỉnh Hà Giang (1991) đến nay, Công an tỉnh có 7 cán bộ, chiến sỹ CSND anh dũng hy sinh và rất nhiều đồng chí bị thương trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH. Sự cống hiến hy sinh và trách nhiệm lớn lao của cán bộ, chiến sỹ đã tô thắm lá cờ truyền thống của lực lượng CSND. Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân Hà Giang luôn đánh giá cao, ghi nhận lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Công an Hà Giang trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc và tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh nguyện tin theo Đảng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh nguyện tin theo Đảng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, toàn lực lượng CSND Công an tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống vẻ vang và những bài học quý báu, tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm TTATXH trên địa bàn. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Đổi mới công tác tham mưu nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH trên địa bàn; tham mưu đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội một cách bền vững, lâu dài, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, lành mạnh.

Chủ động tham mưu, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Chú trọng tham mưu gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với giải quyết tốt những vấn đề về an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, xác định là nhiệm vụ thường xuyên, kiên trì, liên tục nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân.

Làm tốt công tác phòng ngừa, nắm tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội... Tăng cường đấu tranh đối với tội phạm về chức vụ, tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về TTATXH, trọng tâm là quản lý cư trú, đặc biệt tiếp tục hoàn thiện, khai thác, phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng công nghệ, kết nối chia sẻ, phục vụ cải cách thủ tục hành chính, làm nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, phục vụ phòng, chống tội phạm và quản lý xã hội...

Chú trọng phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Trong đó, làm tốt công tác tham mưu tổ chức huy động nhân dân tham gia một cách khoa học, hiệu quả, tạo sức mạnh thật sự; cụ thể hóa nghĩa vụ, quyền lợi của các tổ chức, công dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động khác; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tự phòng, tự quản, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhất là xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn tiêu biểu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về trật tự đô thị.

Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế và tranh thủ kinh nghiệm, khoa học công nghệ, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực buôn lậu, buôn bán ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao…

Coi trọng công tác xây dựng đội ngũ lực lượng CSND Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xác định đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt” để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đại tá Lục Thế Hưng (Phó Giám đốc Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàn thành tốt công tác bảo đảm hậu cần
BHG - Thực hiện Nghị quyết 623, ngày 29.10.2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang đã lãnh, chỉ đạo triển khai với nhiều biện pháp đồng bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần phục vụ các cuộc diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
29/06/2022
Đồn Biên phòng Bạch Đích học tập và làm theo lời Bác
BHG - Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Bạch Đích luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
27/06/2022
Vị Xuyên xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
BHG - Xác định công tác xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Vị Xuyên đã chủ động, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, đổi mới phương pháp huấn luyện chiến đấu; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
27/06/2022
Tuổi trẻ tham gia xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc
BHG - Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, xung kích, sáng tạo. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở các cơ quan, đơn vị phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.
27/06/2022