Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

17:22, 24/09/2020

BHG - Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) địa phương và công tác xây dựng Đảng. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh cùng người dân xã Minh Sơn (Bắc Mê) làm đường giao thông nông thôn.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh cùng người dân xã Minh Sơn (Bắc Mê) làm đường giao thông nông thôn.

Xác định rõ tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, trong đó chú trọng quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, Quân ủy T.Ư, Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy sát với nhiệm vụ; ban hành và triển khai các văn bản lãnh, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; thường xuyên đổi mới và coi trọng công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh.

Thực tế cho thấy, phát huy dân chủ, thực hành nêu gương thực sự trở thành “mấu chốt” để cấp ủy, tổ chức Đảng khắc phục triệt để những khó khăn, khâu yếu, việc khó. Chính vì vậy, Đảng bộ Quân sự tỉnh thường xuyên giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng xây dựng, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định; triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 53 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu và Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực của người chỉ huy được nâng cao; nội bộ đoàn kết thống nhất, dân chủ được mở rộng; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với mọi hoạt động của LLVT tỉnh – Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết. 

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; gắn xây dựng cấp ủy với cán bộ chủ trì; phối hợp với các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo xây dựng Đảng bộ cơ quan quân sự huyện, thành phố trong sạch, vững mạnh và duy trì hoạt động, phát huy tốt chức năng tham mưu, lãnh đạo nhiệm vụ QS-QP của các chi bộ quân sự, Ban CHQS xã, phường, thị trấn, góp phần tăng cường vai trò, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QS-QP ở cơ sở. 

Đại tá Trần Đại Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn chú trọng triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ. Ban hành triển khai nghị quyết chuyên đề thực hiện khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ” và quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ các cấp. Chủ động tạo nguồn và phối hợp chặt chẽ với các Huyện, Thành ủy trong nhận xét, đánh giá, điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ trì cơ quan quân sự huyện, thành phố; chủ động điều chỉnh, bổ sung quy hoạch gắn với quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ các cấp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc ít người; thực hiện tốt chính sách cán bộ; bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Công tác sĩ quan dự bị được Đảng ủy và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, triển khai tích cực, có nền nếp; số và chất lượng được nâng lên. 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ quan tâm, thực hiện chặt chẽ. Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và cả nhiệm kỳ bảo đảm phù hợp với thực tiễn, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những sai phạm; thực hiện tốt Quy chế phối hợp với BTV-UBKT các Huyện, Thành ủy trong kiểm tra, giám sát Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố; chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Qua đó, giúp các tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần phòng ngừa, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong lãnh, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy theo hướng thiết thực, khoa học; chú trọng cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị của cấp trên sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở; đổi mới quy trình ban hành nghị quyết bảo đảm ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, có tính khả thi và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy.

Có thể thấy, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tăng cường mối đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT tỉnh. Đây là tiền đề vững chắc để LLVT tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Phan Văn Đô


Cùng chuyên mục

Giữ bình yên miền sơn cước

BHG - Trước tính chất và mức độ nguy hiểm của ma túy, lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc đã, đang tăng cường công tác phòng, chống ma túy; nhằm giữ bình yên cho miền sơn cước này. Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc thường xuyên đối mặt với không ít khó khăn. Do địa hình phức tạp và bị chia cắt mạnh, với đường biên giáp Trung Quốc dài hơn 41 km cùng nhiều đường mòn, lối mở đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng sơ hở để xuất, nhập cảnh trái phép. 

31/08/2020
Duy trì hiệu quả Ngày chính trị và văn hóa tinh thần hàng tháng

BHG - Những năm qua, việc duy trì Ngày chính trị và văn hóa tinh thần hàng tháng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm, triển khai toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đơn vị.

 

28/08/2020
Ghi nhận từ Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

BHG - Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 do Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức, là một trong những hoạt động thiết thực để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp trong LLVT tỉnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị (GDCT); góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

28/08/2020
Công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó Giám đốc Công an tỉnh

BHG - Ngày 28.8, Công an tỉnh tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Dương Danh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

 

28/08/2020