Họp Tiểu ban Hậu cần phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ Sáu, 19/02/2021, 12:33 (GMT+7)

BHG - Sáng 19.2, Tiểu ban Hậu cần phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch phục vụ cuộc bầu cử. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kết luận cuộc họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kết luận cuộc họp

Theo dự thảo kế hoạch đảm bảo phục vụ cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ in ấn, cấp phát cho UBND các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử các tài liệu như: Luật Bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, văn bản hướng dẫn bầu cử, lịch trình thời gian bầu cử, danh sách và tiểu sử người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, thẻ cử tri, mẫu hồ sơ ứng cử ĐBQH và ứng cử đại biểu HĐND các cấp... Đồng thời, cấp một số ấn phẩm trang trí tại nơi bỏ phiếu như Quốc huy dán hòm phiếu, nội quy và sơ đồ phòng bỏ phiếu, ảnh Bác Hồ, con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử, hòm lưu trữ phiếu bầu và biên bản bầu cử… Các tài liệu, vật dụng khác do UBND cấp huyện chuẩn bị. Dự thảo kế hoạch cũng dự kiến công tác phục vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử cấp huyện và tập huấn tại các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn bắt đầu từ 15.3 đến trước 25.4. Các nhiệm vụ đón tiếp các đoàn kiểm tra, giám sát T.Ư; chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp điện; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, sử dụng kinh phí… được phân công trách nhiệm rõ ràng cho các sở, ngành hoặc có kế hoạch cụ thể.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông qua dự thảo kế hoạch phục vụ bầu cử của Tiểu ban Hậu cần.
Lãnh đạo Sở Nội vụ thông qua dự thảo kế hoạch phục vụ bầu cử của Tiểu ban Hậu cần.

Qua nghe ý kiến của các thành viên tiểu ban, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ, xây dựng dự kiến các nhiệm vụ phục vụ hậu cần cụ thể để hoàn thiện kế hoạch phục vụ đảm bảo nhất, đặc biệt là chủ động đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện; rà soát, tận dụng triệt để hòm phiếu còn sử dụng được trong bầu cử nhiệm kỳ trước, tiết kiệm các khoản chi; tham mưu việc tổ chức hướng dẫn các ngành, địa phương mua sắm trang bị phục vụ bầu cử theo đúng quy định của pháp luật; chủ động các phương án đảm bảo bầu cử thuận lợi tại các điểm bỏ phiếu vùng sâu, xa khó khăn về cơ sở vật chất. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu điều chỉnh việc giao nhiệm vụ đối với một số nội dung về đảm bảo giao thông, điện, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho các sở, ngành…

Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia ý kiến vào dự thảo.
Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia ý kiến vào dự thảo.

 

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh góp ý kiến về nội dung bố trí kinh phí phục vụ bầu cử.
Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh góp ý kiến về nội dung bố trí kinh phí phục vụ bầu cử.

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cho ý kiến về việc bổ sung thành viên tiểu ban.
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cho ý kiến về việc bổ sung thành viên tiểu ban.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.