Mèo Vạc phát huy vai trò "hạt nhân" chính trị của tổ chức cơ sở Đảng

15:20, 27/08/2019

BHG - Qua việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã và đang phát huy vai trò “hạt nhân” trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần đưa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện sớm về đích.

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc dự sinh hoạt Chi bộ thôn Niêm Đồng, xã Niêm Sơn.
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc dự sinh hoạt chi bộ thôn Niêm Đồng, xã Niêm Sơn.

Đảng bộ huyện Mèo Vạc có 58 TCCSĐ, gồm 21 đảng bộ và 37 chi bộ cơ sở. Thời gian qua, Đảng bộ huyện đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ; phân công các đồng chí Ủy viên BCH, BTV Huyện ủy phụ trách, theo dõi các cơ sở nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo trực tiếp đến cơ sở… Nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ huyện đã ban hành kế hoạch xây dựng TCCSĐ kiểu mẫu. Mặt khác, BTV Huyện ủy ban hành Nghị quyết về “Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của BTV Đảng ủy cơ sở giai đoạn 2017-2020” và kế hoạch dự, chấm điểm buổi họp BTV Đảng ủy cơ sở; mời luân phiên Thường trực các Đảng ủy cơ sở dự, học tập cách thức tổ chức, điều hành các kỳ họp BTV Huyện ủy. Chỉ đạo thực hiện tốt việc giải thể chi bộ cơ quan xã; giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú; chủ trương giới thiệu đảng viên là giáo viên ở các điểm trường tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn nơi điểm trường đóng chân, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn và tạo điều kiện để đảng viên, giáo viên gắn kết với nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Hợp, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Căn cứ các quy định của T.Ư về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng quy chế mẫu để các TCCSĐ làm căn cứ thực hiện. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy còn ban hành quy chế phối hợp giữa các loại hình TCCSĐ nhằm thống nhất lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, các TCCSĐ thực hiện nghiêm túc các quy định của T.Ư; làm rõ được mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng với lãnh đạo chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tránh hiện tượng “lấn sân”, làm thay trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng mối đoàn kết nội bộ; lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Qua tìm hiểu, Đảng bộ huyện Mèo Vạc luôn chú trọng công tác sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ đảm bảo phù hợp, thống nhất với hệ thống hành chính Nhà nước; sáp nhập một số chi bộ; bàn giao một số chi bộ cơ quan ngành dọc về trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Các thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh huyện, xã thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của tổ chức đảng; dự sinh hoạt chi bộ, họp thôn, tổ dân phố; tham gia với cấp ủy, chính quyền xã trong việc kiện toàn cấp ủy chi bộ, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên… Đến nay, 100% các xã, thị trấn đều thành lập đảng bộ cơ sở; 199/199 thôn, tổ dân phố và 55/55 trường học đều có chi bộ độc lập. Đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố thường xuyên được kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy các cấp và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu, bồi dưỡng kết nạp đảng, không chạy theo số lượng.

Đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở có chuyển biến rõ rệt; phát huy tốt hơn vai trò quản lý và hiệu quả hoạt động của chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và đoàn thể các cấp. Từng bước đổi mới trong quản lý điều hành, chủ động, sáng tạo hơn trong công việc; xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị phù hợp, hiệu quả. Các cấp ủy viên đã xây dựng và làm việc theo chương trình, kế hoạch công tác; gắn trách nhiệm cá nhân với lĩnh vực được phân công phụ trách, hạn chế dần cách làm việc theo sự vụ, không chủ động. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng được các cấp, ngành nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bài, ảnh: K. Tiến - M. Chuyên


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng cường đối thoại với nhân dân ở Hoàng Su Phì

BHG - Chủ động đối thoại để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong đời sống của người dân vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Theo đó, hàng tháng, hàng quý, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đều bố trí thời gian đối thoại với người dân. Đồng chí Lù Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì,  cho biết: "Mục đích của các buổi đối thoại nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân...

30/07/2019
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII

BHG - Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có 17 chi bộ trực thuộc, với 219 đảng viên. Trong những năm qua, công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh luôn được Đảng bộ Sở chỉ đạo các chi bộ triển khai kịp thời, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao; đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức...

29/07/2019
Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn để không tự "đánh mất mình"

Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cán bộ hưu trí - những người có kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua, lợi dụng dân chủ, một số đảng viên, cán bộ hưu trí đã có những phát ngôn đi ngược lại quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng

23/08/2019
Dân vận khéo trong vùng đồng bào có đạo ở Nàn Ma

BHG - Những năm qua, xã Nàn Ma (Xín Mần) luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác dân vận trong đồng bào có đạo; nhờ đó, đã tăng cường khối đại đoàn kết cũng như công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân đẩy mạnh phát triển KT- XH, nâng cao đời sống, đảm bảo an ninh trật tự. Để thực hiện hiệu quả công tác tôn giáo, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội xã Nàn Ma thường xuyên bám dân, sâu sát từng hộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng...

22/08/2019