Cuộc "cách mạng" sàng lọc đảng viên - Kỳ cuối: Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên

07:46, 19/08/2019

BHG - Qua rà soát, sàng lọc đợt đầu tiên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21.1.2019 của Ban Bí thư, toàn Đảng bộ tỉnh có 53 đảng viên không còn đủ tư cách buộc phải xóa tên, khai trừ khỏi Đảng. Vậy đâu là nguyên nhân và làm cách nào để khắc phục? Nhằm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên (PV) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/c) Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh.

 

PV: Thưa đồng chí! Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21.1.2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; vừa qua, tỉnh ta đã rà soát, sàng lọc, đưa 53 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến khuyết điểm, yếu kém của những đảng viên này?

Đ/c Nguyễn Trung Tài: Nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, yếu kém của những đảng viên trên trước hết là do bản thân đảng viên chưa gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm  chất chính trị, đạo đức lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật kém, không có ý chí phấn đấu. Mặt khác, do tác động mặt trái của kinh tế thị trường dẫn đến một số ít đảng viên không giữ được bản lĩnh chính trị, bị tác động, chi phối bởi vấn đề lợi ích, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước… phải đưa ra khỏi Đảng theo quy định.

PV: Số lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh hiện tăng qua từng năm, nhưng chất lượng đảng viên mới kết nạp có được nâng lên, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Trung Tài: Xác định tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên là đảm bảo cho sự kế thừa, phát triển của Đảng; hàng năm, các cấp ủy trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ kết nạp đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Việc xem xét, kết nạp đảng viên được thực hiện đảm bảo đúng phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của T.Ư. Tập trung phát triển đảng viên thuộc đối tượng, như: Đoàn viên, thanh niên, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; cán bộ, công chức, viên chức, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên, người lao động, sinh viên, dân tộc ít người, nữ giới... Kết quả công tác kết nạp đảng viên hàng năm của tỉnh đều vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Riêng giai đoạn từ năm 2015 – 2018, toàn tỉnh kết nạp được 11.310 đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên những năm gần đây được coi trọng cả về số lượng và chất lượng; khắc phục được bệnh thành tích trong công tác phát triển đảng viên. Chính vì vậy, chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng lên, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của T.Ư.

PV: Một trong những giải pháp để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là phải xây dựng được đội ngũ đảng viên vừa có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng vừa có tâm, có tầm. Đồng chí có thể cho biết giải pháp cụ thể của cấp ủy tỉnh về vấn đề này?

Đ/c Nguyễn Trung Tài: Để xây dựng được đội ngũ đảng viên vừa có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, vừa có tâm, có tầm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; BTV Tỉnh ủy đã, đang chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp chủ yếu, như: Tăng cường công tác giáo dục đảng viên thông qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên; kiên trì thực hiện kiểm tra nhận thức sau quán triệt, học tập nghị quyết. Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa. Thực hiện nền nếp việc quán triệt, học tập Điều lệ Đảng, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1.11.2011 của BCH T.Ư về những điều đảng viên không được làm; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh, chỉ đạo phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng; đồng thời, giám sát đảng viên, phát hiện cho tổ chức Đảng những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Mặt khác, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện các quy định của T.Ư, tỉnh về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đi liền với đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu… Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên, nghiêm túc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ chi bộ; kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp theo quy định của Đảng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; kịp thời giáo dục, uốn nắn, phê bình, góp ý đối với đảng viên có khuyết điểm trên tinh thần đồng chí. Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của T.Ư về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh, bệnh thành tích trong công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên, đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn.

PV: Quá trình thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư trong toàn Đảng bộ tỉnh có gặp khó khăn, vướng mắc gì cần đề xuất, kiến nghị T.Ư để thực hiện Chỉ thị tốt hơn không, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Trung Tài: Từ khi thực hiện Chỉ thị số 28, nhìn chung không có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, để có cơ sở cho việc xem xét, đưa những đảng viên vi phạm tư cách ra khỏi Đảng, đề nghị T.Ư sớm có hướng dẫn về tiêu chí, quy trình đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong đó, quy định rõ “tư cách đảng viên”.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

THU PHƯƠNG (Thực hiện)

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng cường đối thoại với nhân dân ở Hoàng Su Phì

BHG - Chủ động đối thoại để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong đời sống của người dân vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Theo đó, hàng tháng, hàng quý, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đều bố trí thời gian đối thoại với người dân. Đồng chí Lù Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì,  cho biết: "Mục đích của các buổi đối thoại nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân...

30/07/2019
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII

BHG - Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có 17 chi bộ trực thuộc, với 219 đảng viên. Trong những năm qua, công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh luôn được Đảng bộ Sở chỉ đạo các chi bộ triển khai kịp thời, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao; đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức...

29/07/2019
Bắc Quang, đào tạo cán bộ cấp xã theo hình thức "cầm tay chỉ việc"

BHG - Mặc dù trên 98% cán bộ, công chức (CB-CC) cấp xã, thị trấn (cấp xã) của huyện Bắc Quang có trình độ chuyên môn, 93,2% có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên; song chưa phản ánh được chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ. Do vậy, để tạo nên đội ngũ CB-CC cấp xã vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, BTV Huyện ủy Bắc Quang đã có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng thông qua các khóa học việc tại cơ quan chuyên môn của huyện.

25/07/2019
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

BHG - Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư T.Ư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40) thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với chính sách thiết yếu, kênh tín dụng giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống. 

20/07/2019