Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc

14:13, 15/02/2021

Xuân 2021 - Kế thừa và phát huy truyền thống của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang đã phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, từng bước xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển bền vững. 

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh trao tiền hỗ trợ tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ cho Ủy ban MTTQ tỉnh.	 	         Ảnh: ĐÌNH ANH
Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh trao tiền hỗ trợ tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ cho Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: ĐÌNH ANH

Năm 2020, với quyết tâm chính trị và sự đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của T.Ư, tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tốt việc tập hợp khối đại đoàn kết giữa các dân tộc; quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân được đề cao và thực hiện hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh nhà trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; công tác làm nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; về ổn định kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững... Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt từ 3,0% đến 3,5%; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 30,1 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 26,73% xuống còn 22,53%, giảm 4,2%/năm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng hoa chúc mừng Chi ủy chi bộ khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.  	 		           Ảnh: NGUYỄN TUẤN (Ủy ban MTTQ tỉnh)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng hoa chúc mừng Chi ủy chi bộ khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ảnh: NGUYỄN TUẤN (Ủy ban MTTQ tỉnh)

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi, đại dịch Covid-19 và thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tình hình, tư tưởng của nhân dân. Nhưng, dưới sự lãnh, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị; tỉnh Hà Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đời sống nhân dân ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh được khôi phục; kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng... được giữ vững.

Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động và triển khai thực hiện ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong đó, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, lá lành đùm lá rách, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác cùng với cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… không chỉ có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng mà còn góp phần làm cho tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình hỗ trợ làm nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của tỉnh theo Quyết định số 1953-QĐ/TU từ nguồn xã hội hóa và chương trình làm nhà đại đoàn kết do hệ thống MTTQ tỉnh thực hiện đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình với số tiền 217.913 triệu đồng; huy động được trên 1,2 triệu ngày công. Toàn tỉnh đã khởi công xây dựng được 3.558 căn nhà, đã hoàn thành 3.395 căn nhà, vượt 395 căn nhà so với kế hoạch; công tác an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp tục được quan tâm, đã huy động, tiếp nhận được trên 13.818 triệu đồng; làm mới 240 nhà đại đoàn kết trị giá 9.250 triệu đồng, sửa chữa 14 nhà trị giá 145 triệu đồng. Quỹ Khuyến học - khuyến tài của tỉnh được thành lập huy động quỹ bước đầu đạt trên 52 tỷ đồng, tạo ra một diện mạo mới trong việc khuyến khích học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà trong những năm tới.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành quan tâm, đã trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. Từng nội dung của cuộc vận động đã được xây dựng thành chương trình cụ thể, có sức lan tỏa sâu rộng mang lại kết quả cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, với nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, mô hình trang trại, tổ liên kết sản xuất...

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền luôn được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động triển khai với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội nghị, tiếp xúc cử tri... triển khai có hiệu quả kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và coi MTTQ Việt Nam là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. 

Để tiếp tục phát huy thành quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi lĩnh vực, MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang cần phải thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy và phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của MTTQ và các tổ chức thành viên là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ. Triển khai Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống.

Hai là, mọi hoạt động của MTTQ phải xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. MTTQ phải thực sự lắng nghe, thực sự là người đại diện quyền làm chủ và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ba là, vai trò của MTTQ được phát huy là nhờ vào sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp nhân dân, MTTQ phải làm tốt công tác hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động, và phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ; 

Bốn là, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ và phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên cùng cấp là điều kiện quan trọng để MTTQ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Thực hiện tốt công tác tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Năm là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có trình độ, phẩm chất và năng lực, biết tham mưu, phối hợp và tổ chức phong trào, tận tụy có uy tín trước Đảng, chính quyền và nhân dân. 

Vàng Seo Cón Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Xuân 2021 - Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2020, BTV, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 được huyện thường xuyên quan tâm và thực hiện hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

15/02/2021
Sắc hoa Mèo Vạc

Xuân 2021 - Mỗi độ Xuân về trên miền đá xám Mèo Vạc ngập tràn sắc hoa đào. Nối tiếp thành công từ những năm trước, huyện Mèo Vạc không ngừng tạo đột phá, khởi sắc mới về công tác phát triển KT – XH nói chung và phát triển du lịch (DL) nói riêng. 

15/02/2021
Tết ấm biên cương

Xuân 2021 - Vào Xuân, đất trời nơi biên cương không còn se sắt trong cái lạnh giá, thay vào đó là những tia nắng ấm áp, sắc màu của loài hoa đào phai, hoa mận trắng tinh khôi và hoa cải vàng bao phủ khắp núi đồi. Trong không khí nhộn nhịp của ngày Xuân, hàng nghìn gia đình người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong căn nhà mới khang trang, thắm trọn nghĩa tình.

15/02/2021
Nông thôn mới Mạch nguồn kết nối Hà Giang - Hà Tĩnh

Xuân 2021 - Với những thành tựu quan trọng, chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở Hà Tĩnh trở thành phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa trên phạm vi cả nước. Thành tựu này đã tạo mạch nguồn cảm hứng, kết nối NTM Hà Giang với Hà Tĩnh thông qua những chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại mảnh đất "địa linh nhân kiệt"…

15/02/2021