Kinh phí đền bù GPMB cho người dân xã Đông Minh sẽ đưa vào dự toán thực hiện chi trả trong năm 2016

Thứ Tư, 08/07/2015, 06:53 (GMT+7)

BHG- Ngày 23.5, trong chuyên mục “Ý kiến cử tri”, Báo Hà Giang đăng bài “Đường làm xong, dân chưa được đền bù giải phóng mặt bằng(!)” của tác giả Trung Nhân. Sau khi bài báo đăng, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng (ĐBGPMB) huyện Yên Minh đã trao đổi với tác giả bài viết và Báo Hà Giang để trả lời những hộ dân xã Đông Minh chưa được nhận tiền ĐBGPMB khi huyện thi công 2 tuyến đường: Nâng cấp, cải tạo đường Đông Minh – Bó Mới và đường từ km 98 (thị trấn Yên Minh) đi xã Ngam La với nội dung như sau:

Tuyến đường Đông Minh - Bó Mới và tuyến đường Yên Minh đi Ngam La được quyết định đầu tư từ năm 2009, theo thiết kế là nâng cấp mở rộng trên nền tuyến đường cũ do vậy đơn vị tư vấn đã không đưa phần kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) vào tổng mức đầu tư công trình. Tuy nhiên trong quá trình thi công do phải bạt mái ta - luy và mở rộng cua bán kính đường cong nên có ảnh hưởng đến một phần đất đai, cây cối hoa màu của nhân dân. Do vậy huyện đã chỉ đạo HĐBT GPMB huyện phối hợp chủ đầu tư kiểm kê tính toán đền bù và đưa vào tổng mức đầu tư của dự án. Trong đó: Tuyến đường Đông Minh - Bó Mới, số hộ bị ảnh hưởng là 28 hộ, tổng kinh phí đền bù là 411.055.763 đồng, hiện đã ứng của doanh nghiệp 130.000.000 đồng để chi trả cho nhân dân. Phần kinh phí chưa chi trả cho dân là: 281.055.763 đồng; tuyến đường Yên Minh đi Ngam La, số hộ bị ảnh hưởng liên quan đến ĐBGPMB là 55 hộ, tổng kinh phí 1.115.381.059 đồng. Hiện nay chưa bố trí được nguồn vốn thanh toán cho dân và tuyến đường này phấn đấu hết năm 2015 hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Nguyên nhân về việc chưa thanh toán đền bù cho dân do nguồn vốn bố trí hàng năm cho các công trình trên thấp hơn nhiều so với dự toán thi công, đơn vị thi công luôn phải ứng trước vốn để thực hiện, vì vậy chủ đầu tư đã đề nghị đến chính quyền xã Đông Minh thông báo, vận động nhân dân tạo điều kiện cho nợ tiền đền bù để ưu tiên cấp vốn cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường theo kế hoạch, góp phần giải quyết khó khăn về giao thông cho người dân xã Đông Minh và xã Ngam La. Trước những kiến nghị của cử tri xã Đông Minh, Hội đồng ĐBGPMB huyện Yên Minh đã rà soát lại tổng vốn đầu tư trong năm 2015 để cân đối đền bù cho người dân, tuy nhiên, nguồn vốn trong năm 2015 chỉ được bố trí là 2 tỷ đồng cho một số hạng mục lớn để phấn đấu trong năm nay hoàn thành tuyến đường theo kế hoạch mà không nằm trong dự toán bồi thường GPMB. Do đó, Hội đồng ĐBGPMB huyện sẽ yêu cầu chủ đầu tư đưa dự toán bồi thường GPMB cho các hộ dân vào kinh phí thực hiện năm 2016 để chi trả cho dân. Hội đồng ĐBGPMB và chủ đầu tư sẽ trực tiếp làm việc với người dân xã Đông Minh, rất mong người dân tạo điều kiện và thông cảm.

TRUNG NHÂN                                

.