Ngành GD&ĐT huyện Xín Mần triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Thứ Năm, 30/08/2018, 09:19 (GMT+7)

BHG - Ngày 29.8, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Lãnh đạo huyện Xín Mần khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc tron năm học 2017 - 2018.
Lãnh đạo huyện Xín Mần khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018.

Năm học 2017 - 2018, Ngành GD&ĐT huyện Xín Mần đã triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trọng tâm của năm học, với nhiều biện pháp cụ thể phù hợp với chỉ đạo của cấp trên và bám sát tình hình thực tế của địa phương. Công tác quản lý của các trường đảm bảo, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao về chất lượng, chủ động trong điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm trong dạy học của giáo viên và học sinh ngày được nâng lên. Kết quả năm học vừa qua, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh ở các bậc học tăng lên; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 97,7%, tăng 0,04% so với năm học trước; tổng kinh phí xã hội hóa giáo dục đạt trên 22 tỷ đồng... Góp phần từng bước củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện trang thiết bị dạy và học trên địa bàn huyện.

Năm học 2018 - 2019, Ngành GD&ĐT huyện tiếp tục thực hiện các chương trình đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt chuyên đề giáo dục Mầm non "lấy trẻ làm trung tâm" ở 100% đơn vị trường học; quan tâm ưu tiên đối với trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; phấn đấu 3 trường học đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2018...

Dịp này, nhiều cá nhân và tập thể được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018.

Tin, ảnh: Văn Long

.