123
Công bố điểm đầu vào của một số trường đại học phía Nam - Báo Hà Giang điện tử

Công bố điểm đầu vào của một số trường đại học phía Nam

Thứ Sáu, 13/07/2018, 14:12 (GMT+7)

Mặc dù chưa đến thời điểm chính thức công bố điểm chuẩn, một số trường đại học tại TP.HCM đã công bố điểm tối thiểu dự kiến để nhận hồ sơ.

Đại học Nông Lâm TP.HCM dự kiến điểm sàn sẽ chênh khoảng 1 điểm so với năm 2017. Năm 2017, điểm trường này nhận cho các ngành là từ 16 - 19 điểm.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhóm điểm chuẩn thấp là từ 15 - 18 điểm, nhóm điểm chuẩn cao trong khoảng 19 - 21 điểm.

Các trường top trên như Đại học Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn giảm ở những nhóm ngành điểm cao do năm nay khung điểm 8 - 10 rất khó đạt được.

Nhóm điểm dự kiến giảm nhiều là 22 - 24 điểm trở lên. Những nhóm điểm thấp hơn không có biến động lớn. Nhìn chung điểm chuẩn các ngành khối A sẽ giảm ở hầu hết các trường. 

Theo VTV

.