123
Chấn chỉnh việc học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên - Báo Hà Giang điện tử

Chấn chỉnh việc học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Thứ Hai, 15/05/2017, 16:11 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Văn bản số 6261/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 23/12/2016 của Bộ GD&ĐT về việc rà soát, chấn chỉnh việc học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên, ngày 12/5/2016 UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT, Thông tin & Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài PT-TH, UBND các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể giáo viên nội dung Văn bản số 521/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 3/2/2016 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT để giáo viên hiểu rõ việc chuyển từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp chưa yêu cầu ngay giáo viên phải đạt trình độ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định; việc học tập bồi dưỡng để đạt trình độ ngoại ngữ, tin học do giáo viên chủ động, bố trí thời gian học để không ảnh hưởng đến các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường; các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông không được bắt buộc tất cả các giáo viên khi chuyển từ ngạch sang hạng phải có trình độ tin học, ngoại ngữ theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị tổ chức dạy, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin&Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Công văn số 3330/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 7/7/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tổ chức, quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quản lý để bảo đảm không xảy ra vi phạm trong việc tổ chức dạy, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh; có biện pháp xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm việc dạy học và tổ chức thi các chứng chỉ không đảm bảo chất lượng.

>> Xem văn bản 521/BGDĐT-NGCBQLGD tại đây

Báo Hà Giang

.