Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Nguyễn Minh Tiến dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Thắng Mố

Thứ Hai, 16/11/2020, 14:18 (GMT+7)

BHG - Vừa qua, thôn Sủa Chải, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Minh.

Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Nguyễn Minh Tiến tặng quà cho 5 hộ nghèo thôn Sủa Chải.
Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Nguyễn Minh Tiến tặng quà cho 5 hộ nghèo thôn Sủa Chải.

Thôn Sủa Chải có trên 50 hộ dân với gần 300 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân trong thôn thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới"; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng hiệu quả; huy động tiềm năng, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu với nhân dân thôn Sủa Chải, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Nguyễn Minh Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của thôn. Đồng thời mong muốn nhân dân tiếp tục giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương, góp phần nâng cao đời sống…

Tin, ảnh: Mai Thức

.