Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại thành phố Hà Giang

Thứ Bảy, 21/11/2020, 08:52 (GMT+7)

BHG - Trong 2 ngày 19 và 20.11, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 23 về kế hoạch phát triển KT – XH, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Giai đoạn 2016 - 2020, UBND thành phố đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Thành ủy; phát huy nội lực, phấn đấu thực hiện đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Cụ thể, đối với 22 chỉ tiêu chủ yếu và 12 chỉ tiêu cụ thể được xác định tại đại hội, đã có 20 chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra, 12 chỉ tiêu đạt 100%, chỉ có 2 chỉ tiêu không đạt. Kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng trên 9,9%; thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phát triển nhanh chiếm 78,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 16,15%; nông lâm nghiệp chiếm 5,65%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 561 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,26%...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên khảo sát thực địa tại dự án tái định cư đường Cầu Mè.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên khảo sát thực địa tại dự án tái định cư đường Cầu Mè.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên đề nghị trong quá trình triển khai, thực hiện, thành phố cần phối hợp với các ngành, thực hiện việc lập quy hoạch theo tình hình thực tế; giải quyết tốt các vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn; báo cáo cần nêu rõ quan điểm của thành phố về việc nên hay không nên tiếp tục việc thí điểm mô hình các cơ quan chuyên môn có chức năng tương đồng; chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu trong năm 5 tiếp theo theo đúng định hướng. Đối với các kiến nghị của thành phố, đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp và gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: Hoàng Huyền

.