Sự kiện nổi bật tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 - 2020

Thứ Tư, 14/10/2020, 14:44 (GMT+7)
Nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã vượt qua nhiều thách thức để hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ đã đề ra trong tất cả các lĩnh vực như Chính trị và Xây dựng Đảng, Văn hoá - xã hội, An ninh, Quốc phòng, Đối ngoại...
 
Bước sang nhiệm kỳ mới, với nhiều cơ hội và thách thức mới, Đảng bộ và nhân dân Hà Giang tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.
 
Cùng điểm lại những sự kiện, hình ảnh nổi bật của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015-2020. Phóng sự được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang, phối hợp với Công ty CP Sản xuất Truyền hình Việt, Đài PT-TH, Báo Hà Giang, Cục Thống kê và các sở, ngành, huyện, thành phố.
 
.