Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì họp BCĐ Tái cơ cấu kinh tế tỉnh

Thứ Năm, 10/10/2019, 10:32 (GMT+7)

BHG - Chiều 9.10, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tái cơ cấu kinh tế (TCCKT) tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành thành viên BCĐ và Tổ thư ký BCĐ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì cuộc họp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì cuộc họp.

Trong quý III.2019, các nhóm hành động của BCĐ TCCKT tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nhóm hành động số 1 đã hoàn thiện kế hoạch đột phá về ứng dụng KH&CN và đổi mới, sáng tạo cho các doanh nghiệp, HTX đến năm 2025, trình UBND tỉnh xem xét; hoàn thành xây dựng báo cáo đánh giá kết quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020. Nhóm 2 đã tiến hành họp tư vấn với các sở, ngành để thống nhất các nội dung đề xuất việc thực hiện tự chủ chi thường xuyên, tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự từ năm 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nhóm 3 tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Nhóm 4 triển khai xây dựng Đề án truyền thông tỉnh Hà Giang, xây dựng dự thảo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Nhóm 5 tập trung các giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh…

Tại cuộc họp, các thành viên của 5 nhóm đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong quý III và đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm quý IV.2019. Trong đó, nhóm 1 tiếp tục thực hiện rà soát, phân tích tốc độ tăng trưởng KT – XH của tỉnh, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục; nhóm 2 xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập; nhóm 3 hoàn thiện Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 – 2025; Đề án xây dựng môi trường hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Hà Giang; Đề án hỗ trợ xã hội hóa công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2019 – 2025…

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các nhóm hành động cần tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV. Cụ thể: Nhóm 1 tiếp tục rà soát lại nội dung của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bổ sung vào báo cáo đánh giá toàn diện của Đề án đến năm 2020; phối hợp với nhóm 5 có giải pháp hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm cam Sành của tỉnh, niên vụ 2019 – 2020; nghiên cứu xây dựng thương hiệu, mẫu mã chung cho sản phẩm chè Shan tuyết; nhóm 2 tiếp tục rà soát, phân tích, đánh giá về hiệu quả, hạn chế các cơ chế, chính sách của tỉnh, đề xuất đổi mới cách thức xây dựng cơ chế, chính sách; nhóm 3 hoàn thiện các nội dung của 3 Đề án trình bày tại cuộc họp để trình UBND tỉnh xem xét ban hành…

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các nhóm hành động cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; hoàn thiện các nội dung mà BCĐ đã cho ý kiến tại cuộc họp để báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để ban hành và tổ chức thực hiện.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.