Họp Tiểu ban Tuyên truyền, Khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ Ba, 22/10/2019, 14:29 (GMT+7)

BHG - Ngày 22.10, Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết (Tiểu ban) phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tổ chức phiên họp lần 2. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp; cùng dự có các đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thành viên Tiểu ban.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly phát biểu định hướng công tác tuyên truyền, khánh tiết.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly phát biểu 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội đã báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo tiến độ, sát với thực tiễn và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đặc biệt là các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể trong tuyên truyền theo từng nội dung, thời gian cụ thể…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại phiên họp
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Chương trình chào mừng đại hội, nội dung trang trí khánh tiết hội trường đại hội; tuyên truyền trên Báo Hà Giang và Đài PT-TH tỉnh; việc phát động phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng đại hội của cán bộ, đảng viên và người lao động; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, khánh tiết và trong triển lãm những thành tựu tỉnh ta đạt được được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận phiên họp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận phiên họp.

Để công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các thành viên Tiểu ban trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và Kế hoạch của Tiểu ban tích cực triển khai công việc được phân công, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, chi tiết, cụ thể, tránh trùng lắp. Cụ thể: Ban Tuyên giáo xác định, định hướng nội dung truyên truyền về kết quả thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết của đại hội XVI Đảng bộ tỉnh trong đó nêu mặt được, chưa được và đưa ra các giải pháp nhiệm kỳ tới; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; các Huyện, Thành ủy các Đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII; xây dựng ý tưởng thiết kế trang trí trong và ngoài hội trường diễn ra Đại hội. Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh tuyên truyền về những thành tựu Đảng bộ tỉnh khóa XVI đạt được; trong đó Đài PTTH tỉnh sẽ thực hiện các phóng sự, phim tài liệu và dịch ra các tiếng Mông, Tày, Dao. MTTQ tỉnh cùng với các tổ chức đoàn thể xây dựng kịch bản, nội dung tuyên truyền về Đại hội và tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng thiết thực, cụ thể và hiệu quả. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các sở, ngành thành viên Tiểu ban cần phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, khánh tiết…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.