Hoàng Su Phì tập huấn công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Tư, 30/10/2019, 14:58 (GMT+7)

BHG - Sáng 30.10, huyện Hoàng Su Phì tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho hơn 100 đại biểu là trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị của huyện; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện...

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp huyện Hoàng Su Phì.
Hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp huyện Hoàng Su Phì.

Tại hội nghị, đã thông tin một số quan điểm, chủ trương, định hướng trong xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trao đổi các nội dung về hoàn thiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, nghị quyết đại hội và chương trình hành động của đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; phương pháp tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy… Hội nghị cũng đã thông tin cho các đại biểu về Hướng dẫn số 21, ngày 18.10.2019 của Ban Tổ chức T.Ư về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.