Quyết tâm cho một nhiệm kỳ mới

Thứ Ba, 11/06/2019, 08:28 (GMT+7)

BHG - Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; khai thác hợp lý tiềm năng, thế mạnh phát triển nông nghiệp, du lịch, kinh tế biên mậu; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Đồng chí Ly Mí Lử thăm hỏi bà con thôn Thượng Nguồn, xã Hữu Sản (Bắc Quang).                                                       Ảnh: ĐẠI TÂM
Đồng chí Ly Mí Lử thăm hỏi bà con thôn Thượng Nguồn, xã Hữu Sản (Bắc Quang). Ảnh: ĐẠI TÂM

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; tham gia hiệu quả Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hăng hái, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung ngày càng thiết thực, gắn với từng cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư; góp phần đề cao giá trị đạo đức trong xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và toàn dân.

Với phương châm: “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích”; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đều hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình thiết thực, hiệu quả thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và đạt nhiều kết qủa tích cực: Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 53%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt trên 45%; toàn tỉnh có 33 làng văn hóa du lịch cộng đồng; 33 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% năm 2015 xuống còn 31,7% năm 2018; toàn tỉnh đã tổ chức trên 4.860 đợt ra quân xây dựng NTM với trên 700.000 lượt người tham gia; nhân dân đóng góp trên 140 tỷ đồng, trên 570.890 ngày công lao động, hiến trên 515.900m2 đất để xây dựng NTM. Đặc biệt, trong 5 năm qua, “Quỹ vì người nghèo” toàn tỉnh đã vận động được 15.062 triệu đồng. MTTQ đã chi hỗ trợ sửa chữa, làm nhà đại đoàn kết, thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; trao 25 con bò giống cho 25 hộ nghèo của huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ nuôi luân chuyển với tổng trị giá 500 triệu đồng; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao 520 triệu đồng cho 10 hộ nghèo nơi biên giới và chiến sĩ biên phòng khó khăn làm nhà ở.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân để giải quyết kịp thời những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp; tổ chức trên 3.140 cuộc giám sát; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Qua giám sát đã phát hiện 115 vụ việc vi phạm, kiến nghị đến các chủ đầu tư, nhà thầu, yêu cầu tháo dỡ, thay đổi hoặc kiểm tra, xử lý, khắc phục những sai phạm, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng công trình dự án trên địa bàn tỉnh. MTTQ các cấp không ngừng được kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được mở rộng, đổi mới cả về nội dung và hình thức theo phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đoàn kết, hợp tác quốc tế; phối hợp với chính quyền, cơ quan Quân sự, Biên phòng thực hiện tốt tuyên truyền, động viên nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường mở rộng quan hệ giao lưu với đối đẳng, chủ động đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Những kết quả đạt được của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, an ninh, quốc phòng; giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới – Hợp tác - Phát triển bền vững, MTTQ tỉnh đặt ra mục tiêu, quyết tâm: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng NTM, đô thị văn minh; bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ly Mí Lử

(Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh)

.