Hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối Cơ quan doanh nghiệp tỉnh quý II

Thứ Bảy, 29/06/2019, 11:34 (GMT+7)

BHG - Chiều 28.6, Đảng ủy Khối Cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên quý II năm 2019.

 Hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối Cơ quan doanh nghiệp quý II
Hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối Cơ quan doanh nghiệp quý II.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Đảng ủy Khối Cơ quan doanh nghiệp tỉnh thông tin kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phổ biến, quán triệt chỉ thị số 32- CT/TW, ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; thông tin tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; định hướng đấu tranh phản bác luận điệu sai trái và tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Định hướng công tác tuyên truyền trong quý III, Đảng ủy Khối đề nghị các báo cáo viên của các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt, học tập các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kết quả kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV; làm tốt công tác tuyên truyền việc sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời tuyên truyền thông tin tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, của tỉnh trong 6 tháng đầu năm; công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi và sâu keo mùa thu…

Tin, ảnh: Hồng Cừ

.