Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì họp BCĐ Cải cách hành chính tỉnh

Thứ Tư, 03/04/2019, 13:32 (GMT+7)

BHG - Sáng 3.4, Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên BCĐ CCHC tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi họp.

Trong quý I, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung CCHC; chất lượng quy trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ đúng quy định; công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện thường xuyên, chú trọng cắt giảm thời gian thực hiện TTHC; việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC; giao tiếp, ứng xử của đội ngũ công chức, viên chức và bộ phận giao dịch hành chính chuyển biến tích cực; chất lượng công vụ được đổi mới. Hiện có 23 sở, ngành, đơn vị thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; 6 cơ quan ngành dọc của T.Ư; 11 huyện thành phố; 195 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa điện tử. Tính đến ngày 24.3.2019, toàn tỉnh (không tính T.p Hà Giang) tiếp nhận 17.240 hồ sơ; số hồ sơ phải giải quyết xong trong kỳ là 16.148 hồ sơ; đã giải quyết trước hạn 8.614 hồ sơ, đúng hạn 1.241 hồ sơ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào quy trình giải quyết TTHC. Qua đó, góp phần giúp tỉnh tăng 3 bậc về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2018, xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PAPI của tỉnh năm 2018 xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố, tăng 25 bậc so với năm 2017.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn giao Văn phòng UBND tỉnh cùng Tổ giúp việc BCĐ CCHC tỉnh hoàn chỉnh nội dung báo cáo. Các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao chất lượng các chỉ số CCHC; kiện toàn, xây dựng quy chế BCĐ CCHC tỉnh; tiến hành thành lập BCĐ Chính quyền điện tử và xây dựng quy chế hoạt động cụ thể; rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ; rà soát lại địa giới hành chính để tính toán việc sáp nhập các thôn, xã một cách phù hợp; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính; người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác CCHC; đăng tải TTHC cấp tỉnh, huyện, xã trên trang thông tin điện tử; nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản; tăng cường kiểm soát TTHC; khắc phục tình trạng chậm tiếp nhận hồ sơ; đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Hành chính công; nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ; tham mưu, lựa chọn phương án tối ưu trong thực hiện cải cách bộ máy hành chính; chú trọng luân chuyển vị trí việc làm; nâng cao chất lượng, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp; đầu tư mua sắm trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.