123
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly làm việc tại huyện Yên Minh - Báo Hà Giang điện tử

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly làm việc tại huyện Yên Minh

Thứ Năm, 11/10/2018, 18:00 (GMT+7)

BHG - Từ ngày 10 - 11.10, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã tiến hành kiểm tra công tác quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước tại huyện Yên Minh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện, chính quyền xã Đường Thượng và Mậu Duệ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉnh Ly kết luận tại buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉnh Ly kết luận tại buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các xã Đường Thượng, Mậu Duệ và làm việc với cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan tại huyện; Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận thấy: Cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Tỉnh ủy ban hành, như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4,5,6,7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 24.01.2017 của BTV Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Cùng với đó, việc tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân được thực hiện thường xuyên, góp phần tạo cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát triển sâu rộng…

Một số hạn chế, cũng được Đoàn công tác chỉ rõ, như: Nhận thức của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác tư tưởng, lý luận, chưa sâu sắc và toàn diện, đặc biệt là việc tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng còn chưa cao; công tác tuyên tuyền chưa đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức; việc tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên còn nhiều hạn chế...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Sèn Chỉn Ly đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ huyện Yên Minh, đã quan tâm lãnh, chỉ đạo trong công tác tuyên giáo trên địa bàn; với nhiều cách làm thiết thực, đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đề nghị huyện Yên Minh trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đến nhân dân; đa dạng hóa cách thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thứ tiếng khác nhau để nhân dân biết, tổ chức thực hiện. Duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn và các đoàn thể. Bên cạnh đó, lồng ghép các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước để tuyên truyền đến nhân dân. Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên về kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết của cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương để thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở…

Tin, ảnh: Tài Biên (TTVH Yên Minh)

 

.