123
Họp BCĐ Đổi mới, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể - Báo Hà Giang điện tử

Họp BCĐ Đổi mới, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

Thứ Năm, 09/11/2017, 16:58 (GMT+7)

BHG - Chiều 9.11, Ban chỉ đạo (BCĐ) Đổi mới, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể tỉnh họp phiên thứ nhất nghe các ngành thành viên BCĐ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban ngành, thành viên BCĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận cuộc họp

BCĐ đổi mới, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể được thành lập từ sự hợp nhất BCĐ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; BCĐ chương trình khởi nghiệp và BCĐ đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà nước. Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe: Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước từ năm 1998 đến năm 2016, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017 – 2020; kế hoạch tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp cấp tỉnh; phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp; tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo khởi nghiệp… Theo đó, từ năm 1998 đến 2016, toàn tỉnh đã thực hiện các hình thức sắp xếp, cổ phần hóa 34 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 21, chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên 1, giải thể 8, phá sản 1 và chuyển 4 Lâm trường quốc doanh thuộc tỉnh thành 4 Ban Quản lý rừng phòng hộ. Đối với Diễn đàn Khởi nghiệp cấp tỉnh, dự kiến khai mạc ngày 15.12 với chủ đề “Thanh niên Hà Giang khởi nghiệp” năm 2017, trao cơ hội để doanh nghiệp, HTX trẻ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh gặp gỡ, lắng nghe, bày tỏ nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, đề xuất các nội dung liên đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển KT – XH và là dịp để lãnh đạo các cấp kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các chính sách khởi nghiệp trong thanh niên.

Về tình hình hỗ trợ khởi nghiệp, tính đến 31.10.2017, tổng dư nợ cho vay khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 257 tỷ đồng, với 1.244 cá nhân, 12 doanh nghiệp và 7 HTX được vay vốn; cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN cho 1 doanh nghiệp, hỗ trợ 3 doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cơ sở đối với sản phẩm chè, phê duyệt 8 chuỗi giá trị tiềm năng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020; có 475 thanh niên được vay vốn theo chính sách Nghị quyết 209 và theo cơ chế riêng của các huyện, thành phố để khởi nghiệp… Về triển khai cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp, đây là cuộc thi dành cho các đối tượng là thanh niên, các chủ hộ và HTX trên địa bàn tỉnh; với mục tiêu chọn các ý tưởng xuất sắc, có tính khả thi cao để hỗ trợ thực hiện… Dự kiến tổ chức phát động cuộc thi cấp tỉnh vào ngày 15.12. Đối với hoạt động phát triển HTX, từ đầu năm đến nay có 63 HTX thành được lập mới, 86 HTX giải thể; lũy kế đến 31.9, toàn tỉnh có 638 HTX, trong đó 425 HTX đang duy trì hoạt đông, 33 HTX hoạt động nhưng chưa chuyển đổi, 180 HTX không tìm thấy trụ sở, không hoạt động nhưng chưa thực hiện giải thể theo quy định…

Cuộc họp cũng nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ đổi mới, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể tỉnh; nghe các đại biểu tham gia các ý kiến về những nội dung báo cáo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ để sớm ban hành; bổ sung các Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh có liên quan vào căn cứ pháp lý xây dựng Quy chế hoạt động của BCĐ; Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư xây dựng Kế hoạch chung tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp và phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh; các sở sớm thực hiện việc cổ phần hóa một số đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Kế hoạch và đầu tư xây dựng Nghị quyết của BCĐ để tổ chức thực hiện; đưa bộ phận hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp về Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; thống nhất không xây dựng Quỹ khởi nghiệp riêng, giao cho Quỹ Đầu tư, phát triển đất và bảo lãnh tín dụng thực hiện nhiệm vụ này…

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.