123
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh và Sở LĐ-TB và XH - Báo Hà Giang điện tử

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh và Sở LĐ-TB và XH

Thứ Sáu, 11/08/2017, 16:58 (GMT+7)

BHG - Ngày 11.8, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh và Sở LĐ-TB&XH theo Chương trình theo dõi, giám sát công tác xây dựng Đảng đối với Đảng bộ, Chi bộ các sở, ngành cấp tỉnh.

Hiện nay, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 69 đảng viên, với 5 Chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã lãnh đạo, tổ chức triển khai và cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, dân chủ ở cơ quan. Triển khai kế hoạch nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các Chi bộ. Thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị; 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt Lao động tiên tiến. Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công vụ, tinh giảm biên chế.

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Lê Quang Minh làm việc với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh
Đồng chí Lê Quang Minh làm việc với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH có tổng số 108 đảng viên, với 8 Chi bộ cơ sở. Thời gian qua, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng ủy đã chỉ đạo Ban Giám đốc, Công đoàn tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức; Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Đảng ủy về lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2026. Triển khai chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ năm 2017; thực hiện 1 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát và tự kiểm điểm đạt 50% kế hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Đảng ủy quan tâm, đã triển khai thực hiện bộ công cụ, Chỉ thị số 03-CT/TU đến cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Lê Quang Minh đánh giá Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh và Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng. Đồng thời nhấn mạnh: Đảng ủy  Văn phòng UBND tỉnh và Sở LĐ-TB&XH cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, trọng tâm là thực hiện “Nói đi đôi với làm”; tạo điều kiện xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị phát triển toàn diện. Tiếp tục đổi mới trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình của Bộ, tỉnh. Bám sát vào các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Duy trì quy tắc sinh hoạt Đảng, trách nhiệm phân công. Quán triệt học tập Điều lệ Đảng, thực hiện tốt lề lối làm việc. Phối hợp xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở xã được phân công phụ trách.

Riêng đối với Sở LĐ-TB&XH, cần quan tâm tham mưu công tác xóa đói giảm nghèo, chương trình khởi nghiệp, xây dựng NTM, chính sách đối với người có công, trẻ em; tăng cường cải cách hành chính… Đối với Văn phòng UBND tỉnh cần thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp.

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Lê Quang Minh kiểm tra Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH.
Đồng chí Lê Quang Minh làm việc với Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH.

Tin, ảnh: Lê Hải

.