123
Đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm việc với Chi bộ UBMTTQ và Thanh tra nhà nước tỉnh - Báo Hà Giang điện tử

Đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm việc với Chi bộ UBMTTQ và Thanh tra nhà nước tỉnh

Thứ Sáu, 11/08/2017, 15:04 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy và Chương trình số 10-CTr/UBKTTU, ngày 29.6.2017, ngày 10.8, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã có buổi là việc với Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh và Chi bộ Thanh tra tỉnh, nhằm kiểm tra, giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Chi bộ Thanh tra nhà nước tỉnh.
Đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Chi bộ Thanh tra nhà nước tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã được nghe lãnh đạo 2 cơ quan báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian qua. Theo đó, trong 7 tháng đầu năm Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trungh ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ban Chi ủy Chi bộ MTTQ tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, đoàn kết, lãnh đạo Chi bộ bằng Chỉ thị, nghị quyết của Đảng để quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan có lập trường tư tưởng vững vàng yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Chi bộ Thanh tra tỉnh đã chú trọng nâng cao vài trò lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, luôn chú trọng đổi mới chất lượng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung xây dựng cơ quan văn hóa, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, kế hoạch thanh tra được xây dựng đúng trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình của địa phương; các đoàn thanh tra kinh tế - xã hội đã rút ngắn được thời gian thanh tra trực tiếp, kết luận đảm bảo công minh. Công tác tham mưu, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện theo đúng quy định Luật Khiếu nại, tố cáo...

Trên cơ sở nghe báo cáo của các đơn vị, đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi bộ trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, gắn việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết với các nhiệm vụ chuyên môn; đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới, 2 Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong sơ kết, tổng kết các đơn vị phải tìm ra được cách làm mới, hiệu quả, sáng tạo, nhằm từng bước xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên...

Tin, ảnh: Hiến Chương

.