Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 125 ngày thành lập tỉnh Hà Giang, 25 năm ngày tái lập tỉnh

Thứ Sáu, 29/07/2016, 10:53 (GMT+7)

BHG – Ngày 26.7.2016, Báo Hà Giang Điện tử nhận được Công văn số 337-CV/BTG gửi Thường trực các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; các cơ quan khối Tuyên truyền; Sở GD – ĐT tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 125 ngày thành lập tỉnh Hà Giang (20.8.1891 – 20.8.2016), 25 năm ngày tái lập tỉnh (1.10.1991 – 1.10.2016), gắn với kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2016). Báo Hà Giang Điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Công văn, Đề cương và khẩu hiệu tuyên truyền.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.