Bám sát nhiệm vụ chính trị huyện nhà Mèo Vạc

Thứ Tư, 27/01/2016, 15:04 (GMT+7)

(Xuân 2016) - Thời gian qua, với việc xác định đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần vào công tác xây dựng Đảng trên địa bàn; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mèo Vạc đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng; lồng ghép nội dung các chương trình với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mèo Vạc chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tinh thần sáng tạo của học viên. Trong ảnh: Một buổi lên lớp của học viên tại Trung tâm.
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mèo Vạc chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tinh thần sáng tạo của học viên. Trong ảnh: Một buổi lên lớp của học viên tại Trung tâm.

Đồng chí Vàng Minh Vừ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mèo Vạc cho biết: “Ngoài  việc giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, Trung tâm luôn quan tâm đến nội dung và phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên, vận dụng nhiều kiến thức thực tiễn vào bài giảng làm phong phú nội dung; chú trọng bổ sung, cập nhật những vấn đề thời sự nhưng vẫn đáp ứng mục tiêu, vừa đảm bảo nội dung yêu cầu, vừa đổi mới bài giảng”. Trong năm, do có sự phối hợp nhịp nhàng của các xã, thị trấn và các cơ quan trên địa bàn; nhiều cấp ủy đã chú trọng đến công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng; đảng viên nắm được mối quan hệ công tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể... đã góp phần giúp Trung tâm đạt được một số kết quả rõ rệt.

Các học viên có thành tích học tập xuất sắc được khen thưởng.
Các học viên có thành tích học tập xuất sắc được khen thưởng.

Trung tâm đã mở được 44 lớp, bồi dưỡng cho trên 4.500 học viên. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiếu biên chế; một số Đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm kiểm tra, đôn đốc học viên nhưng do nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị trong việc nâng cao năng lực công tác, đổi mới tư duy của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ xã nên trong công tác giảng dạy, các giảng viên luôn nỗ lực gợi mở, phát huy tính sáng tạo của học viên; nêu những tình huống có thực. Đặc biệt, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để học viên nắm vững mục đích, ý nghĩa của bài học cũng như nắm rõ nhiệm vụ chính trị cần thực hiện. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng được tiến hành nghiêm túc, đúng quy chế; thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; lồng ghép nội dung các chương trình bồi dưỡng với quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua thực tiễn cho thấy, đa số cán bộ được bồi dưỡng đã biết vận dụng vào thực tiễn để giải quyết công việc.

Bước sang năm 2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mèo Vạc xác định tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên, môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở để chung sức xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT – XH, giữ vững AN – QP ở địa phương.

HẢI ĐĂNG

.