Kết quả sau 3 năm xây dựng NTM ở Quản Bạ

Thứ Sáu, 09/01/2015, 11:58 (GMT+7)

HGĐT- Có mặt ở Quản Bạ những ngày này, chúng tôi cảm nhận thấy sự mới mẻ từ các công trình, cơ sở hạ tầng; trong cách nghĩ, cách làm của người dân, từ đó có thể khẳng định: Cái nghèo dần lùi xa, sự no ấm dần hiện hữu, quê hương Núi Đôi đang chuyển dần sang một diện mạo mới.

Trên những cánh đồng các xã Quyết Tiến, Đông Hà... điều mà chúng tôi cảm nhận là niềm vui trên khuôn mặt của mỗi người dân khi cây rau vụ Đông đang vào thời kỳ cho thu hoạch. Nhanh tay chăm sóc cho ruộng cà chua của gia đình, ông Nguyễn Ngọc Văn, thôn Vĩnh Tiến, xã Quyết Tiến cho biết: “Trước đây, chúng tôi nghĩ xây dựng NTM là của Nhà nước, Nhà nước lo, Nhà nước làm. Từ khi được tuyên truyền mới vỡ lẽ, trách nhiệm của người dân rất lớn vì tất cả là mục tiêu phục vụ nhân dân, do đó mọi người đều nhiệt tình tham gia đóng góp ngày công, chung tay xây dựng NTM”.

Với phương châm để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và hưởng thụ”, huyện Quản Bạ xác định: Sự hài lòng của người dân là động lực thúc đẩy cho quá trình xây dựng NTM ở địa phương. Từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo và chính quyền các xã đều coi trọng công tác tuyên truyền, vận động là yếu tố quyết định thành công. Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực; lồng ghép tại các chợ phiên, các buổi họp thôn..., đã làm chuyển biến nhận thức, việc làm, hành động của mỗi người dân. Vì vậy, từ điểm xuất phát thấp, sau 3 năm xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động được 37 đơn vị và công chức, viên chức, người dân ủng hộ được trên 744,63 triệu đồng, hiến 7.508m2 đất, đóng góp 29.344 ngày công lao động, làm được 12,489km đường bê - tông... Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, cơ sở hạ tầng KT-XH tiếp tục được quan tâm, đầu tư nâng cấp, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã làm mới, tu sửa được hơn 31km đường giao thông nông thôn các loại, hơn 7,8km đường bê-tông... Huyện chủ động lồng ghép các nguồn vốn xây dựng mới 3 nhà văn hóa thôn Sang Phàng, Thống Nhất, Nà Sài của xã Đông Hà; tại các xã: Đông Hà, Quyết Tiến đã có các điểm thu gom rác thải đi vào hoạt động; có 3 xã: Đông Hà đạt 13/19 tiêu chí, Quyết Tiến đạt 8/19 tiêu chí, xã Quản Bạ đạt 7/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 3-5 tiêu chí.

Xác định xây dựng NTM phải gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là giải pháp mang tính bền vững trong triển khai thực hiện. Do đó, huyện tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, có các cơ chế, chính sách kịp thời để hỗ trợ, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất. Mô hình chăn nuôi lợn hàng hóa gắn với bể biogas, mô hình vỗ béo trâu, bò... dần được hình thành và đi vào hoạt động, bước đầu đã có những kết quả khả quan. Từ nguồn quỹ phát triển địa phương được tỉnh phân bổ 180 triệu đồng, huyện đã hỗ trợ 3 xã: Đông Hà, Quyết Tiến, Quản Bạ với hình thức đầu tư có thu hồi. Thành lập 4 HTX cộng đồng phát triển cây dược liệu tại xã Thanh Vân, Quyết Tiến, Tùng Vài, Quản Bạ.

Diện mạo NTM ở Quản Bạ thay đổi chính là nhờ sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, nhất trí của các đoàn thể, nhân dân. Xây dựng NTM ở Quản Bạ thực hiện trên nguyên tắc: Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Chính vì vậy, ngoài đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, việc đưa cây giống, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ luôn được các xã chú trọng khuyến khích các gia đình phát triển. Từ những nỗ lực ở cơ sở, huyện đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển KT-XH năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 25%. Ông Lệnh Thế Hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ cho biết: “Huyện đã chọn những lĩnh vực có thế mạnh để tập trung đầu tư, khi xây dựng mô hình để làm điểm, chúng tôi chọn những nông dân thực sự tâm huyết, chịu khó làm ăn. Đảng viên, cán bộ từ huyện đến xã là người lãnh đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và trực tiếp tham gia sản xuất, xây dựng NTM. Kết quả đạt được hôm nay chỉ mới là thành công bước đầu. Trong giai đoạn tiếp theo, thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, cũng như phát huy nội lực của mình, huyện sẽ có thêm nhiều mô hình, cách làm mới mang tính đột phá, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng các dịch vụ về y tế, văn hóa, giáo dục cho người dân”...

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, nhất là phát huy vai trò chủ thể của người dân, tin rằng Quản Bạ sẽ hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM đã đề ra để nông thôn sự phát triển bền vững và quê hương ngày càng khởi sắc.

HIỀN LONG

.