Khảo sát đánh giá thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở tại xã Pả Vi

Thứ Năm, 26/09/2019, 13:41 (GMT+7)

BHG - Ngày 25.9, đoàn công tác gồm đại diện Học viện Phụ nữ Việt Nam, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng về công tác hòa giải ở cơ sở tại xã Pả Vi (Mèo Vạc).

Toàn cảnh buổi khảo sát
Tại buổi khảo sát

Tại đây, đoàn có buổi phỏng vấn hỏi 50 người dân đã được hòa giải và 25 hòa giải viên cơ sở. Tọa đàm với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức hội đoàn thể xã. Các đại biểu đã tiến hành trả lời phiếu, thảo luận, chia sẻ rất ý kiến, nhận xét khách quan về thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở. Những năm qua xã Pả Vi đã triển khai, quán triệt kịp thời các nội dung văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và hướng dẫn của Phòng Tư pháp huyện liên quan tới công tác hoài giải. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị thành viên chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác hòa giải tại địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo, đơn thư… đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Thông qua tọa đàm, khảo sát giúp đoàn công tác nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở…

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến

.